söndag 7 december 2014

Gott om plats i Sverige?

.
Inkastare
Fredrik Reinfeldt har gett en intervju till danska Politiken, som återges i Aftonbladet. Reinfeldt konstaterar att det finns gott om plats för fler människor i Sverige. Inte alls fullt som en del påstås ha gjort gällande. Därmed visar Reinfeldt att han förstår skillnaden mellan orden tomt och fullt. Samtidigt röjer han att han inte alls förstår vad motståndet mot en okontrollerad invandring handlar om.

Alla vet att Sverige är ett glest befolkat land, med en döende landsbygd och, enligt Wikipedia, 21 inv/km2. Israel har, enligt Wikipedia, 359 inv/km2 (2011), ca 50 färre än Nederländerna, som inte heller är fullt. Staden New York har, enligt Wikipedia 10.432 inv/km2 . Inte heller New York är fullt. Jag kan svårligen tänka mig att någon på allvar hävdat att Sverige är fullt på det sättet att ingen mer rent fysiskt skulle rymmas och jag har lika svårt att tro att Reinfeldt uppfattat saken så.

Fredrik Reinfeldts sätt att definiera invandringsproblemet - om han nu är rätt återgiven - påminner om den offentliga sektorns typiska logik. Den är nog bäst återgiven i historien om de kommunala städerskorna:

Om en städerska städar ett rum på en timma så måste det innebära att 3.600 städerskor städar samma rum på en sekund.

Kanske kommunal städerska

I Nordamerika fanns det hur mycket plats som helst när den europeiska kolonisationen inleddes. Ändå antogs den 28 maj 1830 en lag om fördrivande av indianerna. Idag är ca 4% av USA:s befolkning indianer och inga har sin livsstil eller sina rättigheter bevarade, trots att det var så gott om plats från början.


Ursprunglig Nordamerikan

Det är det som judarnas ovilja att dela land med palestinierna handlar om i Israel. Den arabiska befolkningen ökar kraftigt och den judiska gör det inte. Historiska erfarenheter har lärt judarna att det är farligt att vara minoritetsfolk, precis som de har lärt tyskarna att bostadshus bör vara gjorda av betong.

Den ursvenska befolkningen ökar inte. Det gör däremot den invandrande befolkningsgruppen. Man behöver inte vara någon större Einstein för att räkna ut hur det slutar, om det fortsätter.

Sverige behöver invandrare säger Reinfeldt vidare och så är det nog. Men Sverige behöver inte en okontrollerad invandring som ligger samhället till last. Och även om Sverige använder alla sina resurser till att ta emot såväl invandrare som flyktingar så blir det knappt en krusning på ytan i förhållande till de närmast omättliga behoven på ett kraftigt överbefolkat jordklot.

Vi är genetiskt programmerade att se till att vår avkomma överlever, men inte nödvändigtvis andras avkomma. Människans hela historia är historien om kampen för den egna avkommans överlevnad. Den debatt som rasar i Sverige, på kultursidorna, är ett sentida påhitt, en lyxdebatt, som snabbt kommer att hamna i glömska när lyxen avtar och debatten kolliderar med verkligheten och människans genetiska arv.

Det är det som migrationsfrågan handlar om.

Södertälje söndagen den 7 december 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: