fredag 12 december 2014

Media citerar Mao

.
Mao Zedong - Sveriges bankanknutna försvarsindustris beskyddare

Härom dagen såg jag att någon i en av våra stora tidningar citerade Mao Zedong till försvarets hjälp, eller till försvarsindustrimafffans hjälp, beroende vad man själv tror om det pågående amerikanska propagandakriget som jänkarnas medlöpare här i Sverige anslutit sig till. Citatet var följande:

”Ett land har alltid ett försvar,
sitt eget, eller någon annans.”


Det stämmer säkert bra. Mot bakgrund av mycket som har utspelats sig i vårt land under senare tid, kan citatet utvidgas till fler områden. Angående Telia- och Vattenfallsvindlerierna:

”Ett land har alltid ett rättsväsende,
ett eget fungerande rättsväsende, eller något annat.”


Angående Greenpeace aktioner mot vanskötta kärnkraftverk:

”Ett land har alltid en kärnkrafttillsyn,
en egen fungerande tillsyn eller något annat.”


Mot bakgrund av svindlerierna ikring Folksam, Swedbank, KF, Friends Arena, Northland och SCA:

”Ett land har alltid avsättning för sitt pensionssparande,
till pensionärerna eller till förvaltaren och hans kompisar.”

eller inom samma område:

”Ett land har alltid en fungerande finansinspektion,
sin finansinspektion eller grabbarna på banken.”


Kul med Mao-citat i den svenska pressen. Det finns säkert fler bra sådana…

Södertälje fredagen den 12 december 2014
Mikael Styrman
.

1 kommentar:

Anonym sa...


Fullt logiskt att media citerar Mao
när de nu även gör ett stort nummer av att hemvärnet får många intresseanmälningar av hugande rekryter. Den gemensamma nämnaren är att såväl Maos kinesiska "folkets befrielsearme" och sedan något decennium även hemvärnet i själva verket har just de egna folket som huvudsaklig hotbild.
För kinesernas del säkerligen en högst rationell sådan, men i Sverige handlar det mer om att vi har en så svag ordningsmakt att minsta protestyttring som skulle tänkas störa försvarets utrikes engagemang i USA och natos ledband, numera skall bemötas av hemvärnssoldater som fått sig itutat att man minsann får genomföra ett eldöverfall med pansarskott och kulspruta mot en civil minibuss, i Sverige, i fredstid, men bara om det sitter skäggiga män i minibussen som talar besynnerliga språk, och helst men inte nödvändigtvis är beväpnade. Tyska älgjagare som råkar förirra sig in på ett övningsområde bör således frukta för sina liv!
Hur jag vet detta? Plutonchef i hemvärnet under 10 år, skäms idag över att ha varit en "nyttig idiot" som gav legetimitet åt en parodi till försvarsmakt med fler generaler än artilleripjäser, men när de utnämnde fredsdemonstranter till sin huvudsakliga hotbild, (möjligen kompletterat med en o annan minibuss med skäggiga män) ja då var måttet rågat för mig!
Med vänlig hälsning fänrik Stål