måndag 4 maj 2015

Hur funkar ditt bredband?

.
SVT driver just nu en bredbandskampanj. 

- Hur funkar Ditt bredband och vad kostar det, frågar man svenskarna?

Frågorna är i allra högsta grad relevanta efter att stollarna i Telia dragit landsbygden runt på grund av ohämmad och missriktad nit och girighet och raserat funktionsdugliga, inte sällan ganska nya teleledningar, och ersatt dem med dysfunktionella leksaker, som periodvis lämnar människor praktiskt taget utan både telefon och Internet.

Men en viktig fråga återstår att ställa. Möjligen har SVT ängsligt och otydligt redan ställt den. Men man kan uttrycka den så att folk begriper vad det handlar om:

- Hur mycket blir Du uppskörtad av maffian, som kontrollerar Telia och kanske även andra teleoperatörer, med hjälp av en manipulerad mätutrustning?

Vi har sett med all önskvärd tydlighet att maffian kontrollerar Telia. Man betalar mutor och man går omvägen via diktaturer och diktatorer för att plundra sina ägare och sina kunder. För godtrogna och lättlurade svenskar förklaras det av media med att de som kontrollerar Telia betalar mutor för operativa rättigheter och för att berika sina ägare. I själva verket handlar det om att de berikar sig själva på sina ägares och kunders bekostnad.

Ingen diktator tvingar Telia att etablera sig i deras land och det är Telias funktionärer som sitter på pengarna. Den som sitter på pengarna har det avgörande inflytandet över i vems fickor de i slutändan ska hamna. Att tro på att de här juvelerna skulle ha mutat diktatorer utan att ha sett till att en betydande del av pengarna hamnade hos dem själva, är naturligtvis hopplöst naivt. Det är klart att de själva stulit en stor del av pengarna. Vissa belopp har de säkert tvingats dela med sig av, för att köpa fri lejd och undgå åtal. Vilka svenska politiker och befattningshavare som mutats kan inte jag utreda och det är inte heller min sak att göra. Nu tillbaka till ämnet för det här inlägget.

Hur kan man acceptera att debiteringen av mobilt bredband sker med en kontrollutrustning som bara leverantören förfogar över och som inte kunden får insyn i? Hur kan man tro, givet att företaget leds av långfingrade gangsters, att det kan sluta på något annat sätt än att dessa gangsters plundrar kunderna så mycket de bara hinner, genom att bluffa med storleken på kundens verkliga uttag? Sveriges landsbygds befolkning har tvingats till undermåliga telefon- och bredbandslösningar och är nu prisgivna åt gangsters som plundrar dem så mycket de bara hinner, i utbyte mot sina undermåliga tjänster. Och det egennyttiga brödraskap som leker politiker i det här landet låtsas som om det regnar, men de går knappast lottlösa hem...

Södertälje måndagen den 4 maj 2015
Mikael Styrman

Inga kommentarer: