fredag 22 maj 2015

Stigande opinionssiffror oroar alliansen

.
Nationalsocialdemokraternas ras i opinionen oroar alliansen. Nu räcker inte ens DÖ, December-Överenskommelsen, för att dämpa alliansens opinionssiffror. Om inte Nationalsocialdemokraterna gör någon riktig tavla snart måste alliansen hitta på något helknäppt för att skydda sig från den betungande regeringsmakten i detta sjunkande skepp.

Visserligen rapporterade media igår om att Stefan Löfven anlitat hantverkare som inte har kollektivavtal, men efter ett liv i ett maffiakontrollerat land förväntar sig nog få att krav på kollektivavtal skulle omfatta andra än Kreti & Pleti. Att även maffiapampar skulle omfattas av krav på kollektivavtal vore helt nytt i Sverige.

I dag står alliansens hopp till att Sven-Erik Bucht ska rädda mjölkbönderna. Hittills har det mest sett ut som om han går in för att göra processen kort med de återstående - som han gjorde med Tornedalen, Haparanda och Pajala. Naturligtvis samtidigt som han "tror på det svenska jordbruket". Kanske en lösning vore att skicka mjölkbönderna på konferenser på lyxhotell i Tillväxtverkets regi för att där lyssna på föredrag av Sven-Erik Bucht? Sven-Erik kan behöva lite extra inkomster att dryga ut den snåla ministerlönen med och mjölkbönderna bör naturligtvis ta sitt ansvar för samhället i stort.

Skulle mjölkbönderna ha fått bara en procent av de pension-sparmedel som Anders Sundström och Sven-Erik Bucht fördelade bland maffiamedlemmar med hjälp av Northland, skulle det varit gott och väl med ALLA mjölkbönder.

Södertälje fredagen den 22 maj 2015
Mikael Styrman
.

1 kommentar:

Alberth sa...

Regeringsmakten verkar vara en het potatis som ingen vill bli sittandes med i handen tills den börjar att brännas. Regeringen kan snart nog liknas vid en förarlös drönare som någon sitter och fjärrstyr från en plats långt bortom rök och damm.

När det gäller jordbrukspolitiken så bör man snarast ta ett beslut om att rusta upp jordbruket så att vi klarar åtminstone ett 100% självförsörjningsmål. Gärna i kombination med nån form av reglering för att kapa ner mellanhändernas och handelns hutlösa förtjänster mellan bondens lada och konsumentens bord.

Den svenska bonden får ju i princip inte mer betalt av sitt slakteri/mejeri än vad den utländske bonden får av sitt men i affärsdisken kostar ju ofta den svenska produkten mångdubbelt som den utländska.

Nog kan hända att den svenske konsumenten är beredd att betala mer för den svenskproducerade varan men då under förutsättningen att det kommer bönderna tillgodo och inte att det ytterligare göder redan övergödda ICA-handlare m fl mellanhänder.

Tiotusentals arbetstillfällen skulle kunna skapas inom jordbruks- och livsmedelssektorn i landet om det från politiskt håll sattes upp självförsörjningsmål som stöttades med reglering av prisbildningen mellan bonden och konsumenten.

Att skapa förutsättningar för att bedriva ett småskaligt jordbruk och en småskalig livsmedelsproduktion skulle ju också innebära en bättre omsorg om djuren och övriga råvaror av vilka livsmedlet ska produceras än vad som klaras av i dagens stora "fabriker".