onsdag 20 maj 2015

Northlands fordringsägare bör agera för att byta konkursförvaltare

.
Ur Northlands konkursbo finns inget eller nästan inget att hämta. Northlands aktieägares och låntagares troligen enda möjlighet att få någon ersättning i konkursen, är om man kan styrka att Northland-ledningen, i samråd med vissa finansiärer, medvetet vilselett marknaden, för att gynna dessa finansiärer på andras bekostnad. Kan det nyss nämnda styrkas, kan det vara grund för skadestånd, som då inte enbart ska utges av konkursboet, varför Northlands fordringsägare i så fall kan komma ur situationen med betydligt gynnsammare utfall än annars.

För att det över huvud taget ska kunna vara möjligt, bör Northlands fordringsägare agera skyndsamt, för att få den nuvarande konkursförvaltaren utbytt, eftersom det är känt att Hans Andersson är Anders Sundströms handgångne man och det därför finns anledning att utgå ifrån, att han ställs inför svåra intressekonflikter, med Swedbank och Folksam på ena sidan och övriga fordringsägare på andra sidan.

Nyckeln till skadestånd ligger i revision av räkenskaperna som visar hur nämnda finansiärers direkta och indirekta åtaganden utvecklats och Svarte Petter skickats vidare till andra finansiärer.

Det finns anledning att känna oro i bevishänseende all den tid Sundströms man sitter på bevismaterialet, varför fordringsägarna bör agera med skyndsamhet.

Södertälje onsdagen den 20 maj 2015
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Alberth sa...

Tyvärr så kommer det väl aldrig att tillåtas av rättssystemet med ett byte av konkursförvaltare då rättssystemets företrädare och konkursförvaltaren kan förmodas tillhöra samma maffiagruppering.

Men en irriterande ansökan kan ju alltid lämnas in för att få ha lite roligt år att iaktta hur aktörerna ska skägglas och spräcklas för att motivera ett avslag på den begäran.

Om inte annat så borde ju rättssystemet ha svårt att säga nej till att utse en medförvaltare i konkursen om det är en tillräckligt stor grupp fordringsägare som står bakom den begäran. Fast risken är ju stor att medförvaltaren är ännu en maffiaanknuten brännvinsadvokat som också han ska sko sig på konkursboets bekostnad....

Mikael Styrman sa...

Träffsäker analys.