torsdag 21 maj 2015

Wall-Enberg kickar Wall-Ström?

.
Utrikesminister Margot Wall-Ström har blivit utsedd att sitta i en ny nonsens-kommitté på hög FN-nivå. Hon går därmed en snarlik karriärväg som Ola Alterå (c), när han hade ställt till det bortom allt förstånd och skickades till Afrika.

Kommittén av politiker som blivit en belastning för sina hemländer, som Wall-Ström ska ingå i ska

”ta fram förslag på vilka utmaningar FN:s humanitära arbete står inför, vilka frågor som ska prioriteras och hur utmaningarna ska finansieras av FN och dess medlemsstater.”

Det verkar inte finnas någon som är läskunnig på FN-högkvarteret? Annars skulle man ju fått svaret på dessa frågor genom att öppna första bästa dagstidning.

En fördel med att betala mutor till korrumperade politiker är att de blir väldigt lyhörda för ens önskemål.

Södertälje torsdagen den 21 maj 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: