torsdag 7 maj 2015

Ineffektivt att förbjuda tiggeri?

.
Ni har säkert hört att prostitution omnämns ibland i termerna av ”världens äldsta yrke”. Det finns emellertid många olika sorters prostitution. En sort är den forskarprostitution som vi idag fick exempel på i SVT:s morgonnyheter. Åtminstone om SVT:s återgivning av forskarnas slutsatser är riktiga. Och det kan man ju inte lita på.

Emellertid sades att forskare kommit fram till, att förbud mot tiggeri är ineffektivt. Som det presenterades bibringas tittaren att det inte går att göra något åt tiggeriet på gator och torg i Sverige.

Tiggeriet har funnits på våra gator de allra senaste åren. Före det hade vi åtminstone närmare hundratalet år utan tiggeri på gatorna. Tiggeri var över huvud taget inget problem innan våra politiker och tjänstemän började stjäla våra pengar för att dela ut dem bland balkans romer.

I så måtto har naturligtvis forskarna rätt, att om man tar itu med långfingrade och godhjärtade kleptomaner som våra politiker, och ibland våra tjänstemän är, så löser sig problemet med tiggeriet på gatorna, förmodligen effektivare än genom förbud mot tiggeri.

Södertälje torsdagen den 7 maj 2015
Mikael Styrman
.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Även prostitution är som bekant fullt laglig "näringsverksamhet"
i Sverige, det är är bara köparen av tjänsten som begår en
kriminell handling, inte den som tillhandahåller tjänsten.
Detta har ju i vart fall fått bort öppen prostitution från
samhället, något som givetvis har såväl positiva som negativa
konsekvenser, men ändock som sagt gjort företeelsen mindre
öppet förekommande.
Jag personligen skulle inget ha emot om Romer och andra tiggde
på nätet, hade tiggerisajter och dylikt där tiggartorskar
kunde köpa sig mentalt välbefinande, men lika lite som jag
vill behöva avböja erbjudanden från glädjeflickor om jag
går en kvällspromenad på stan, vill jag även helst slippa
parasiterande romer som sitter och tar tull i
butiksentren vid min lokala livsmedelsbutik.
Lösningen är enkel! Kriminalisera givarna! Med samma straffskala som i sexköpslagen! Den som organiserar tiggeri
skall även straffas enligt samma straffskala som gäller
koppleri och trafficking! Hårdare tag mot tiggeritorskarna
och tiggerihallickarna!
/ fänrik Stål

Alberth sa...

Kanske är det dags att damma av de gamla lagarna om lösdriveri? De har ju fungerat förut på den tiden då det fortfarande var en hederssak att arbeta för sitt uppehälle....

Mikael Styrman sa...

Svar till ”fänrik Stål”:

Intressant tanke. Tiggeri via nätet fungerar ju bra för katastrofparasiterna, Röda Korset m fl, som får ihop till sina stenhus mm. Och tiggartorskarna får sitt välbefinnande. Det kan nog vara en bra lösning att förbjuda övrigt tiggeri men tillåta tiggeri via nätet.

Dessutom kunde vi ha en årlig ”Tiggartorskarnas Dag” under vilken man kunde ordna demonstrationståg i vilka torskarna kunde bära plakat med texten ”Jag har GETT” och på så sätt riktigt lysa med sin rättfärdighet.

Mikael Styrman sa...

Svar till ”Alberth”:

Ja, naturligtvis. Våra nära hundra år utan tiggeri var naturligtvis inte slumpens skördar utan följden av att man hanterade problemet. Då stal inte politiker och finansslödder i samma utsträckning som idag. Nu, när de nyss nämnda kategorierna har utvecklat en påtaglig kleptomani och psykopati, vill de gärna ha något att rikta människors missnöje emot, för att själva få vara i fred. I förlängningen ligger någon sorts pogromer som kommer att rikta sig mot tiggare, invandrare och flyktingar istället för mot mer förtjänta grupper. Ungefär som judarna fick skulden för den tyska nomenklaturans bedrifter som resulterade i den tyska katastrofen Första Världskriget.