söndag 31 maj 2015

Total överraskning att FIFA är korrumperat?

.
De senaste två veckorna har det varit ett himla liv om att FIFA är korrumperat. Som om det vore någon nyhet. FIFA har ”alltid” varit korrumperat i likhet med IOK, Internationella Olympiska Kommittén. Men i vanliga fall passar det flertalet kommersiella intressen att tiga om det, att hålla god min i elakt spel, som det brukar heta. Eftersom de kommersiella intressena drar nytta av idrottens uppmärksamhetsvärde tiger även media. Kommersiella intressen korrumperar idrotten och förbrukar idrottsmän och -kvinnor genom att tillföra pengar och medicinsk ”know-how” - eller något liknande. Idrottarna lockas att förvandlas till allt mer kortlivade broilers, för att nå framgång och rikedom. Det fenomenet har förmodligen alltid funnits. Skillnaden är att möjligheterna är så mycket större numera.

Av och till skäller man på FIFA:s ordförande Sepp Blatter. Nu extra mycket. Varför? För att han är korrumperad - och de andra inte är det?

Förr leddes FIFA av  idrottspampar från I-länderna. Rösträtten i FIFA utövades i relation till hur stora bidragsgivare till FIFA nationerna var. Det var en källa till ansenliga mutor till ”genomhederliga” västerländska idrottspampar. Blatter ändrade detta så att varje land fick en röst. Plötsligt kunde relativt fattiga pampar från tredje världen, inte minst Afrika, få bra betalt för sin röst. Och de var jätteglada för mycket mindre summor än sina företrädare vid köttgrytorna. Kostnadseffektivt med andra ord. Föga förvånande gör det att västerländska pampar, som var väldigt dyra i drift, förlorat en stor del av sina stora mutor. Det gör också att Blatter sitter säkert i sadeln till följd av att så många har honom och det nuvarande systemet att tacka för sina mutor. Man kan säga att de västerländska pamparnas girighet lade upp bollen på straffpunkten och kallade ut målvakten varför det bara återstod att slå bollen i mål.

Men nu har andra intressen gjort ett seriöst försök att rita om kartan. Det nya är det amerikanska omättliga behovet av krig och makt. Mutor i sig är inget fel, så länge de ”goda krafterna” vinner. Så länge arrangemangen hamnar i USA, eller hos till USA närstående eller allierade intressen, är det inget fel med mutor. Det är inte heller troligt att det är så fel om arrangemangen hamnar i Qatar. Araberna har ju olja. Men det var inte meningen att mutorna skulle leda till att arrangemangen hamnar i Ryssland. Särskilt inte när Ryssland motsätter sig att Ukraina förvandlas till en amerikansk robotbas, vid gränsen till Ryssland. En utslagsplats för ett härligt krig genom vilket USA kan ödelägga många till Ryssland gränsande europeiska länder, sådana som Finland, Baltikum, Polen med flera, kanske även Sverige. Dessutom i det godas namn.

Två saker är nya nu. Förutom nyss nämnda, att det korrumperade systemet ledde till att Ryssland köpte sig ett arrangemang, även att FBI numera öppet har degraderats till en institution som befrämjar - istället för att bekämpa - amerikansk korruption och grov brottslighet. Det är möjligt att FBI länge, eller kanske till och med alltid, har varit en sådan pro-kriminell organisation, men förr sköttes det åtminstone snyggare, så att det i alla fall inte var uppenbart.

Det ger onekligen amerikanska mutor och amerikansk brottslighet en helt annan slagkraft att de numera har FBI i ryggen. Särskilt som amerikanerna numera öppet sätter sig över alla andra länder och anser sig ha rätt att tillämpa sin ”Lex Americana” över hela världen. Det blir ännu tydligare att det handlar om USA och ett antal grova politisk-ekonomiska brottslingar i andra länder mot resten av världen. Det blir allt tydligare att USA är en utsugare som förbrukar alla resurser och inte tillåter andra länder och folk att överleva. Hitler-Tysklands arvtagare i rakt nedåtstigande led.

Södertälje söndagen den 31 maj 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: