lördag 23 maj 2015

Sven-Erik Bucht gick och gömde sig

.
Igår var det meningen att lantbruksminister Sven-Erik Bucht skulle diskutera mjölkböndernas situation i SVT:s Aktuellt med en mjölkbonde. Men Sven-Erik gick och gömde sig och vågade inte ta sig till Aktuellt-studion.

Vi som känner Sven-Erik vet varför.

Även om man inte kan ett piss, går det att gömma sig bakom stolta pamfletter med åttio, eller varför inte hundratals punkter, som någon annan har upprättat, och som man bara behöver läsa innantill ifrån. Men om man ska vara med live i TV vet man inte vilka frågor som kommer - då är det skarpt läge.

Vi tittare kan trösta oss med att vi inte gick miste om något. Vi fick precis lika mycket svar på våra frågor som vi skulle fått om Sven-Erik varit med. Och dessvärre fick mjölkbönderna också lika mycket hjälp som de skulle fått om Sven-Erik varit med.

Mjölkböndernas situation är svår. Den är följden av ett flertal strategiska felbeslut. Dels har bönderna låtit psykopaterna sjanghaja Arla. Dels är deras situation trängd av att välvilliga, godhjärtade, ambitiösa och inkompetenta stollar i riksdagen, och eljest i politik och administration, inte missar en chans att försöka vara bäst i klassen. Följaktligen har Sveriges bönder mängder av ambitiösa pålagor att rätta sig efter, beslutade med det bästa för ögonen, men lämnande bönderna i en hopplös konkurrenssituation, eftersom svenska politiker inte ålagt alla andra samma bördor och inte heller skyddat Sveriges bönder, från konkurrens från alla andra länder, som inte har lika ambitiösa - eller verklighetsfrånvarande - politiker.

Den här veckan har handlat om mjölkböndernas situation. Men det har också varit veckan då de många inkompetenta stollarnas floskler kolliderade med verkligheten. Tyvärr drabbar sällan eller aldrig inkompetenta politikers dårskap dem själva. Det är alltid någon annans tillvaro som slås i spillror.

Södertälje lördagen den 23 maj 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: