tisdag 5 maj 2015

Post- och Telestyrelsen en maffiakontrollerad attrapp?

.
När jag följer SVT:s redogörelser för hur mobilt bredband hanteras i Sverige bekräftar det vad jag länge tyckt mig ana i mina kontakter med Östeuropas och Centralasiens diktatorers främsta avlyssnare av oliktänkare, nämligen att Post- och Telestyrelsen inte är någon tillsynsmyndighet utan istället är en attrapp, vars syfte är att skydda och legitimera banditerna i telecom-branschen. Ett maffians alibi med andra ord.

Hur skulle man annars kunna förklara att debiteringen av mobilt bredband får vara dold för kunderna, att operatören ensam har tillgång till utrustningen, att debiteringen är en anonym klump för kunden som leverantören inte behöver visa, att kunden inte kan följa debiteringen i realtid osv. Så skulle det inte vara om det fanns en tillsynsmyndighet som bevakade och skyddade kundernas och väljarnas intressen. Då skulle man när som helst kunna se vilken som helst av sina egna enheter, vad de kommunicerar, varifrån och med vem. Man skulle också kunna granska och bestrida felaktig, påhittad, eller av andra på grund av leverantörens bristande säkerhet genomförd kommunikation via andras konton.

Inte bara är Post- och Telestyrelsen maffians attrapp. Att döma av dagens rådande ordning är Post- och Telestyrelsen en del av den svenska maffian.

Södertälje tisdagen den 5 maj 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: