tisdag 20 oktober 2015

Ansvarstagande mot crescendo

.
Nu räcker det inte längre för Stefan Löfven och hans kumpaner att ta ta ansvar för att få de svenska kommunikationerna, sjukvården, åldringsvården, skolan och rättsväsendet att sluta fungera. Det räcker inte ens att vara med NATO - eller USA som det egentligen handlar om - och bomba sönder asiatiska och afrikanska stater och driva deras befolkning på flykten, varigenom såväl EU som Europas stater skakas i sin grundvalar. 

Nej, Stefan Löfvens patos för ansvarstagande är så stort, att det Sverige som han inte styr, men väl formellt är statsminister för, nu ska ta ansvar för att enorma krisande Tredje Världen-länder som Brasilien har råd att köpa robotar från Israel och Sydafrika. Det är plötsligt något som Sverige ska ta ansvar för. Att Brasilien istället borde använda de pengar, som de tillsammans med den svenska maffian lurar till sig, till att hjälpa sina många fattiga bekommer inte vårt blindstyre till ”ansvarstagande” statsminister.

Vad tokigt har Stefan Löfven kvar att hitta på, varmed han ännu kan överraska oss med sin gränslösa idioti? Enligt uppgifter i media tangerar nationalsocialdemokratin nu Juholts siffror. Det är inte konstigt. Jämfört med Löfven, och några av de kriminellare stollarna i hans regering, framstår ju Juholt som en klok och eftertänksam statsman.

Södertälje tisdagen den 20 oktober 2015
Mikael Styrman

.

2 kommentarer:

Anonym sa...


Jag tycker det är orättvis mot Brasilien att kalla det
ett tredje världen land.
De har en kompetent industri, de har en fungerande statsapparat som medger problem med korruption och
kriminalitet men även på ett trovärdigt vis försöker
bekämpa detta. De har problem med fattigdom, slum, drogkarteller som styr i favelorna, men de rensar systematiskt upp i dessa slummiljöer och kommer på sikt
vinna kriget mot droger och kriminalitet om det fortsätter
på den nu inslagna vägen. Dessa insatser begränsar sig dock inte till likräkning efter tillslag mot knarkmaffian och gängen, man försöker även med fördelningspolitik och fungerande sociala insatser
även förändra livsvillkår och attityder hos socialt
och ekonomiskt svaga grupper.
Jämför detta med Sverige.... Polisen bekämpas numera
inte bara med finkalibrig eld och stenkastning, utan
även exempelvis handgranater, detta utan några större
återverkningar för de skyldiga (hade detta varit Rio hade
man antagligen beordrat dit en attackhelikopter och
pansarfordon).
I förorterna håller de kriminella på att vinna, och
samhällshatet växer med all rätt bland normala människor
som bara råkar bo i fel stadsdel i brist på alternativ.
Tror läsaren begriper vart jag vill komma... Brasilien
är ett land med problem på väg på rätt väg, Sverige är
ett land med problem på väg mot avgrunden!
/ fänrik Stål

Mikael Styrman sa...

Till ”fänrik Stål”:

Brasilien är nog ännu till stora delar ett Tredje Världen-land. Men Du har säkert rätt i att det är lite vårdslöst av mig att uttrycka mig så onyanserat om landet. Och Du har säkert också rätt i att deras prognos är gynnsammare än den svenska. De må ha problem med korruptionen, men de bekämpar ju den. Vi har naturligtvis minst lika stora problem med korruption, men ingen som helst organiserad bekämpning av den. Ingen dugande media som kan driva på kampen mot maffian. Våra journalister sitter med ränte- och amorteringsfria hus- och lägenhetslån från maffian. Och hela nationen tycks drunkna i ett hav av kriminalitet och oduglighet. En statsapparat och ett rättsväsende uppbyggt för att trakassera enstaka dissidenter som försöker värja sig mot maffian blir naturligtvis så småningom helt odugligt för sin officiella uppgift.

Tyvärr är nog Din prognos om vart Sverige och Brasilien är på väg väldig träffsäker.