tisdag 27 oktober 2015

Skolskjutningar - av ”tillbakadragna enslingar” eller av mobbade?

.
Beskrivningarna och omdömena i efterhand om skolskjutningarnas gärningsmän tycks vara ganska lika i de flesta, kanske alla, fall. 

Tillbakadragna enslingar, som ”ingen hade kunnat tro om något sådant”, säger man alltid om dem i efterhand. Det är förmodligen överlevande mobbares sätt att hantera chocken, skulden och skammen.

Bakom beskrivningen döljer sig förmodligen inte frivilliga enslingar utan istället mobbade eller åtminstone utfrysta och exkluderade skolkamrater.

Jag vet inte hur dessa förr hanterade sin situation ute i världen. Men åtminstone i Tornedalen brukade vi tala om ”peräkammarin poikia”. De stukade och tillbakadragna barnen, i just detta fall männen, som inte riktigt fick plats i gemenskapen och som framlever sina dagar i hemmets innersta kammare, skyddade från en hårdhänt omvärld.

Hur man hanterar sin situation bestäms förstås i hög grad av vilka intryck man får i, och från, samhället. Förr var det fridsamma, fostrande och förmanande intryck som stimulerade till ansvarstagande. Idag översvämmas vi av en orgie i fullkomligt vettlöst våld, från i huvudsak amerikanska producenter. Förutom våldet förhärligas ofta en skrupelfri moral och en allmän brist på medmänsklighet. Man måste vara extremt välmående, harmonisk och mentalt stabil, för att inte ta intryck av denna flod av besinningslöst och bestialiskt våld som väller över oss, dag efter dag, om vi inte aktivt värjer oss.

Den som bär på sorger efter åratal av smärtsamma kränkningar är nog inte lika motiverad att faktiskt värja sig mot denna påverkan, utan kan nog snarare vara benägen att ta till sig en hel del impulser. Den som andra inte riktigt har tid med, eller intresserar sig för, har gott om tid att leva i denna imaginära värld av terrordåd av olika dignitet. Det vore mer konstigt om INTE dessa filmer och serier blev normen för många än att de faktiskt blir det.

Vi lever dessutom i ett samhälle som kastat ut psykfallen på gatan utan vård, med TV:n, och dess våldsdyrkan, som kanske enda sällskap.

Skolskjutningar är därför en naturlig biprodukt i ett samhälle som allt för mycket värnar de starka och som inte ser till att även de mindre starka, eller lite udda, omfattas av gemenskapen.

Det amerikanska samhället är sedan dess uppkomst extremt fixerat vid duglighet och har mycket lite till övers för svaghet. Dessutom håller samhället på att drunkna i vapen. Skolskjutningar blir den naturliga följden av dyrkan av duglighet och våld, tillgång till vapen, enorm medial våldsglorifiering och försummelse av alla som inte är vinnare.

Att det nu även kommit till Sverige är inte konstigt med den okritiska dyrkan av allt amerikanskt som präglar vårt samhälle.

Se gärna amerikanska våldsdyrkande filmer och serier och beundra gärna den amerikanska livsstilen och dess tvivelaktiga moral, som numera ätit sig in i det offentliga Sverige. Men bered Er då också på att emellanåt besöka barnens skolor och dagis för att identifiera lik.

Södertälje tisdagen den 27 oktober 2015
Mikael Styrman

.

1 kommentar:

Peter sa...

Du har så rätt!
Vår dyrkan av våldet och vinnaren på bekostnad av medkänsla och acceptans av medelmåttighet har starka drag av fascism.
Vem kunde tro att vi öppet skulle hylla de fascistiska idealen efter Mussolini?
I och för sig har Sverige sedan Saltsjöbadsavtalet i realiteten varit en fascistisk totalitär stat, men själva våldsglorifieringen fick vi först med förhärligandet av den Amerikanska kulturen.
Socialdemokratin tog på ett skickligt sätt godbitarna ur den fascistiska ideologin och kombinerade med en ide om social välfärd under en skenbar demokrati.
Det var först med Palmes attack på det fascistiska Saltsjöbadsavtalet som Sveriges stabila samhällssystem föll samman, hans arbete för driva Sverige till en socialistisk, totalitär stat är grunden och orsaken till vårt samhälles sönderfall.
Som ett svar på vår otrygghet kommer nu allt oftare ropen på radikala lösningar, ofta med våldsinslag och tvång.
Många ser vår gamla folkhemstanke som ett ideal utan att inse att den tanken formades under en tid då fascismen var både accepterad och sågs som ett högre ideal.
Folkhemstanken var en civiliserad version av fascismen.
Det är mycket osannolikt att folkhemmet kan återuppstå utan att vi också får med de fula bitarna i fascismen, våldskulten, tron på en stark ledare och dyrkan av en elit samt föraktet för folkviljan uttryckt i demokrati.
Jag kom något vid sidan av ämnet, men sambandet mellan våldsdyrkan, enkla lösningar, ökad polarisering, en statsmakt som kringgår lagen, förakt för demokratin och samhällskontraktets upplösning leder till anarki som sedan följs av fascism i sin mest brutala form.
Vår samhällselit hanterar sitt ansvarsområde ytterligt illa.