torsdag 8 oktober 2015

Farlig för vem?

.
”Rikslarm efter grovt kriminell”, rapporterar Expressen om. Det är en intagen på rättspsyk i Sundsvall - var annars? - som inte återkommit efter permission. Men han är inte farlig för allmänheten meddelar man från rättspsyk…

Jaha, det låter ju betryggande? Varför är han då intagen på rättspsyk?

Jag såg en gång en finsk TV-teater om två bröder som åkte för att föra en tredje bror till dårhuset för att han var så tokig. I slutet av dramat kommer man fram till dårhuset, varvid de två bröderna, som skulle föra den tredje, genast blev intagna eftersom det var de som var sjuka. Kanske är det inte självklart på rättspsyk i Sundsvall heller vem som är i sämst kondition? Anläggningen är ju sedan tidigare känd för sina svängdörrar.

Mot bakgrund av situationen på Näringsdepartementet överväger jag numera alltid när jag hör en sådan här sak, dessutom när det antyds att han ”befaras” ha flytt utomlands, om han helt sonika har köpt sig ut? Korruptionen är ett hemskt gift för våra samhällsinstitutioner. Sedan det väl blivit känt att rättsväsendet slutat fungera tar korruptionen snabbt över alla grenar på det offentliga trädet.

Felet är inte att det finns brottslingar i den offentliga sektorn. Det har det alltid funnits. Felet är att det inte längre finns ett rättsväsende som utreder, lagför och straffar brottslingarna, samt tar ifrån dem stöldgodset. Det tycks numera bara finnas charlataner som falskeligen utger sig för att vara poliser, åklagare och domare - endast i syfte att lura till sig lönen, fringisarna och mutor i olika former.

Södertälje torsdagen den 8 oktober 2015
Mikael Styrman

.

1 kommentar:

Anonym sa...


Givetvis bör det som sägs i statskontrollerad media tas med
i vart fall en traktorskopa salt, men om jag nu ändå utifrån
vad som sagts av dessa desinformatörer ska spekulera kring
vad det egentligen handlar om så är det givetvis en mentalt
fullt sund och frisk person som avvikit.
Att vederbörande uppenbarligen har en hemhörighet i kriminella
kretsar innebär rimligen att våldsnivå och val av metod för att
uppnå sina mål är anpassat till det klientel man har att göra med.
Att man "talar med bönder på bönders vis, och lärde män på
latin" insåg en av våra nationalskalder för över ett sekel sedan!
Alltså: Om denna "entreprenör" i den undre världen tillgripit de
metoder hans verksamhet krävt är detta snarare ett tecken på gott
affärssinne än galenskap. Att det kostar systemet stora summor pengar
att "vårda" personer som egentligen är vanliga fullt mentalt
kompetenta våldsbrottslingar som duperat systemet för en lindrigare
kortare vistelse på mentalsjukhus istället för att snickra lastpallar
och jiddra arabiska på anstalt är givetvis ej konstigt.
Min gissning är nu att sjukhusledningen helt enkelt beslutade
sig att i förtid skriva ut en frisk entreprenör i indrivningsbranchen men att detta svårligen av formella skäl
lät sig göras på annat vis än vad som nu skett.

/ fänrik Stål