lördag 31 oktober 2015

Att vilja, men inte kunna - annat än att låtsas

.
I kölvattnet på en händelserik vecka sände SVT ett intressant Agenda söndagen den 25/10-15.

Sverige under Löfven-regimen lobbar numera stenhårt för att andra EU-länder ska avlasta Sveriges självpåtagna börda som världssamvete. Men med ringa framgång. 160.000 immigranter i Sydeuropa har Löfven och Sverige fått igenom att ska fördelas på alla EU-länder. En stor framgång enligt Löfven. Men hur stor? Hittills har 85(!) personer omfördelats enligt Agenda. Är det hela bara ett bedrägeri? Har de andra länderna inte alls gått med på något? Annat än att låtsas för att hjälpa Löfven att lura sitt folk?

Löfven lobbar nu på olika sätt stenhårt för att fler EU-länder måste ta ett större ansvar. Han vill nämligen också omfördela immigranter från Sverige till andra EU-länder. Men han vägrar i sten att ta i sin mun att han vill minska antalet som kommer till Sverige. Trots att programledaren frågar upprepade gånger vägrar han att svara. Det påminde väldigt mycket om den klassiska intervjun med Bosse Ringholm, i vilken Ringholm sju-åtta gånger svarade identiskt lika. Till Löfvens fördel måste framhållas att han flera gånger formulerade om sig. Det tyder på att han har ett rörligare intellekt än Bosse Ringholm. Men det säger ju å andra sidan inte så mycket…

Det är ju egentligen tragiskt. Att vilja så mycket som Löfven och hans tvillingsjäl, den överavlönade politiska redaktören Karin Pettersson på Aftonbadet - men att kunna så lite. Och att inte kunna anpassa munnen efter matsäcken. Det kommer naturligtvis i slutändan att skada alla - ursvenskar såväl som nysvenskar.

Inte heller den havererade inresekontrollen ville Löfven kännas vid. Vi har en kontrollerad invandring, menar han. Men ingen kontroll sker ju vid invandring. Det råder fri invandring. Märkligt...

TV4’s Kalla Fakta visade i veckan på graden av förfall i gränskontrollen. Vid ankomst till Sverige kontrolleras inte ens anländandes pass. Det kontrolleras bara på främmande mark, inför bordandet av flygplanet som ska till Sverige.

Naiv som ett litet barn som väntar på jultomten menar Löfven att den som fått avslag på asylansökan ska bege sig hemåt. Men tiotusental personer uppehåller sig i Sverige och försörjs av svenska skattebetalare - trots att de fått avslag på sin asylansökan. Inga åtgärder vidtas för att söka upp och skeppa iväg dem trots att de saknar asylskäl. Inte ens utbetalningarna stoppas.

En fråga som - naturligtvis - inte ställdes till Löfven, är vilka åtgärder som vidtas av svenska myndigheter för att söka rätt på och avvisa personer som tagit sig in till Sverige men inte söker asyl. Det är ju långt ifrån bara nordafrikanska gatubarn som gör det.

Det har tagit Sverige decenniers tid att delvis läka skadeverkningarna av en tjuvaktig socialdemokratis övergrepp mot befolkningen på 1970-talet. Marginalskatter på 100% och mer skapade en enorm svart sektor. Övergreppet - om än fridsammare - påminde om Pol Pot’s och Mao Zedong’s kulturrevolutioner i Kambodja respektive Kina. I Sverige ledde det till att välutbildade läkare stannade hemma och utförde enkla sysslor som vedhuggning, eftersom det var lönsammare än att arbeta som läkare, och hantverkare övergick till att jobba svart.

Det Löfvens oförmåga nu hotar skapa är en enorm svart sektor som kan slå ut mycket av det arbete som under senare år blivit vitt. Vad det kommer att betyda för lönebildningen och facket kan nog de flesta räkna ut. Det känns lite märkligt tycker jag. Löfven kommer från den fackliga rörelsen och gör ändå detta. Vems ärenden går han egentligen? Och nyss har man tutat i de svenska väljarna att både den ena och den andra ofinansierade jullappen ska delas ut. De flesta kan nog räkna ut även hur det kommer att gå med den saken - och även vem som kommer att drabbas hårdast när bedrägeriet så småningom klappar ihop…

Människor som kommer från länder där man nästan inte får någon lön alls, som uppehåller sig illegalt i landet, vilka löneanspråk har de?

Att vilja, men inte kunna - och ändå få hållas…
Det är märkligt att Löfven får hållas med sina tokigheter, tycker jag.

Södertälje lördagen den 31 oktober 2015
Mikael Styrman

.

1 kommentar:

Carl hallström sa...

Jo man undrar hur folket tänker?