fredag 30 oktober 2015

Korruptionen alltings moder

.
(Svar på anonym kommentar till inlägget ”Maffian behöver tiggare och flyktingar”.)

Det är lite märkliga frågor Du ställer. Skulle en vanlig samhällsdebattör som jag, kunna svara konkret med namn och allt, eller hur menar Du, när Du skriver ”belägg”? ATT det förekommer finns det ju hur mycket belägg som helst för, åtminstone för den som har ögon att se med. Skatteintäkterna är större än någonsin, ingenting underhålls och nästan ingenting fungerar längre. Det är klart som fan att det försvinner pengar ur systemet. Och i vissa fall är det extremt tydligt, som i många offentliga byggprojekt, SKL och Landstingens järnvägslek, Sjöfartsverkets helikoptersvindlerier, plundringen av försvaret, Vattenfalls och Telias utlandsaffärer mm.

Det är som jag har skrivit många gånger tidigare. Det är inte en partipolitisk fråga. Det är en fråga om kriminalitet som inte bekämpas. Om tjuvar som får gå lösa och härja för att de satt rättsväsendet ur spel. Det har gått till så att den domare och/eller åklagare som inte ställer upp åt tjuvarna motarbetas, stannar i karriären, fryses ut eller får sparken. Detta till trots finns det ändå exempelvis domare som inte låter sig korrumperas. Det hanteras så att man låtsas dra lott om mål som är viktiga för maffiaintressen. Men lotten utfaller alltid så att maffians handgångna män får de målen på sin lott. Eftersom det här har pågått länge finns Göran Lambertz-typerna överallt.

Det är också så, att huvudfrågan är korruptionen i den offentliga sektorn. Den vanskötta migrationsfrågan som lett till att det är svängdörrar in till Sverige är en följdeffekt av korruptionen. Det hindrar inte att migrationen på lite sikt blir kostsammare än korruptionen och kan välta hela samhället över ända. Den är ändå sprungen ur korruptionen. Det hjälper därför inte, och är knappast möjligt, att hantera migrationsfrågan på ett bra sätt utan att ta itu med korruptionen. Det finns alldeles för mycket skurkar i den offentliga sektorn som tjänar på att migrationsfrågan skyddar dem från andras uppmärksamhet. De kommer att förhindra att den får en bra lösning.

Skulle det vara så att inte svenskarna kan komma till rätta med korruptionen så kan det faktiskt vara bättre att migrationen får hållas. De velourinbäddade svenskarna är väldigt illa skickade att ta itu med grova brottslingar. Det gör säkert många av de som kommer på ett bättre sätt. De gör sig inga dubier om att staten är någonting annat än en skurk. Även om den svenska staten är en till mysfarbror förklädd skurk så genomskådar de det. Det tycks inte svenskarna klara av. Om de gör det är de i alla fall väldigt bra på att hålla det hemligt.

Det finns mig veterligen inte någon entydig definition på vad som är maffia. Men så här står det exempelvis i Wikipedia:

”En maffia eftersträvar starkt inflytande över politik, myndigheter och den finansiella kapital- och penningmarknaden. Detta är i sig inte sådant som definieras som organiserad brottslighet utan kan lika gärna klassificeras som lobbying, men maffian gör det för att underlätta sin ekonomiska brottslighet och övriga kriminella verksamhet.”

Det finns många grupper av organiserade brottslingar, med städat yttre, exempelvis offentligt anställda, politiker eller bankirer vilka kvalar in för att betecknas som maffia, även i Sverige.

Det finns med andra ord inte en maffia utan många maffiagrupperingar, ibland har de beröringar med andra grupper, överlappar varandra, ibland inte. Även om brottsligheten är både grov och organiserad och många är återfallsförbrytare, handlar det i de flesta fall om löst sammansatta grupper.

För den grova insiderbrottsligheten som plågar den svenska offentliga verksamheten gäller samma fundamenta som för den vanliga gatubrottslingen som stjäl ihop till sitt knark, eller om man så vill, det nordafrikanska gatubarnet som sökt sig till Sverige för att det är känt i kriminella kretsar att Sverige är ett nedrustat kollapsat samhälle där man får härja fritt utan risk.

Det som förenar de nyss uppräknade är den stora kapitalförstöringen som deras verksamhet åstadkommer. För att kunna stjäla en miljon orsakar korrumperade tjänstemän och politiker skador för tiotals och hundratals miljoner. Den stora vinsten görs av de samarbetspartners som tillhandahåller mutorna eller är det offentligas motpart. Ibland kommer initiativet därifrån och ibland väljer tjänstemän och/eller politiker ut samarbetspartners som man vet att mutar, som exempelvis i samband med Sjöfartsverkets helikoptersvindel.

Det ligger i sakens natur att de här affärerna är sådana att en vanlig skribent och debattör inte kan belägga dem. Hur skulle det gå till? När inte hela den sammanlagda kraften i vårt tyvärr kraftigt korrumperade rättsväsende klarar det? En större tidning skulle, möjligen, klara det i enskilda fall. I så fall krävs att flera kriterier är uppfyllda: duktiga journalister, stora resurser och anfallsorder. Ofta saknas någon av dessa ingredienser och då blir det inget.

Samhällseliten i västvärlden skyller invandringen på människosmugglarna. Men det är västvärldens bild av sig själva, som samhällseliten kontrollerar och sprider i tredje världen, som sätter människorna i rörelse hit. Människosmugglarna hjälper säkert till att motivera människorna, men framför allt kanaliserar de efterfrågan. Att ge människorna motiv att sätta sig i rörelse gör västvärlden tillräckligt bra genom att sätta länder i tredje världen i brand under USA:s ledning. Det är svårt att säga om Europeiska politiker är för dumma i huvudet för att begripa att det kan bli Europas undergång eller om de är för kriminella för att bry sig? Förmodligen förekommer bägge varianterna.

Jag sprider varken semi-kommunism eller kvasi-kapitalism. Jag talar bara om att korruption är vårt huvudproblem. Det är korruptionen som fått vitala samhällsfunktioner att sluta fungera och det är korruptionen som gör att man sköter migrationen så illa. Det sker som jag framfört tidigare för att avleda uppmärksamheten från sig själva till någon annan som man kan skylla på. Som ovan uttryckts kostar hittills korruptionen mycket mer än invandringen. Men den blir snart omkörd. Det är dock i grunden korruptionen som orsakar att det är svängdörrar vid våra gränser och att ingen idag vet vem som finns här, eller var, och vem som inte gör det. 

Vår ordnade vita sektor, som får välfärdsstaten att fungera, är redan decimerad på bekostnad av en snart enorm svart sektor och då bryter resten av samhällsfunktionerna samman. Det som gör det möjligt är de korrumperades vilja att skydda sig själva genom att rikta fokus mot andra. Och svenska media - med mycket få undantag - ställer snällt upp och hjälper till.

Leipzig fredagen den 30 oktober 2015
Mikael Styrman

.

2 kommentarer:

Anonym sa...


Väl sammanfattat av dig Mikael angående läget i Sverige idag.
Jag kan för egen del inte undgå att se paralleller till vad
som skedde och sker i Ryssland efter Sovjetunionens upplösning.
Sovjet med utgångsläge som en kommunistisk enpartistat med
stor korruption, en råvarubaserad ekonomi, och på sikt orimliga
försvarsutgifter.
Sverige med utgångsläge som en nationalsocialdemokratisk enpartistat
med stor korruption, en råvarubaserad ekonomi, och orimliga offentliga
utgifter, däribland ett skrattretande försvar ställt i relation till
kostnad.Vad som sedan skedde i Ryssland, eller vad media vill få
oss tro skedde kan ingen ha undgått, Oligarker, roffarekonomi, maffia,
oro för total anarki och nationens upplösning.
Tack och lov har Putin lyckats vända detta, man har kontroll över
sin ekonomi, man har kontroll över sina gränser och sin utrikespolitik,
man har om än inte kontroll så ändå medvetenhet om korruptionens
omfattning. När olje och gaspriserna vänder igen kommer man åter
stå på fast mark i Ryssland!
Sverige å andra sidan saknar kontroll på sina gränser,utrikespolitiken
verkar bestå av ett rouletthjul, vi har en råvarubaserad ekonomi där man plundrar investerare som vill utveckla detta (Northland skandalen det tydligaste exemplet),det finns ingen medvetenhet om korruptionen
och det den attrapp till rättsväsende som låter detta fortgå.
Att priser på virke, pappersmassa och malm så småningom vänder uppåt
igen kan få marginell betydelse för enstaka bruksorter, ge en sista
påfyllning i kassan för mutkolvarna i de statliga bolagsstyrelserna,
och kanske fördröja det totala sammanbrottet något år, men kommer
inte påverka den slutgiltiga utgången ett dugg!

/ fänrik Stål


Anonym sa...

Tack för att du utvecklade min frågeställning!

Nu jobbar jag ju själv inom kommunal verksamhet och noterar hur miljonerna rullar.

En del av mig tror ju att det är ren korruption som ligger bakom. Men jag har ändå viss insyn och har svårt att avgöra om det är korruption eller inkompetens.

Jag tycker att jag borde upptäcka fler spår av korruptionen hos de tjänstemän jag arbetar med. Men mitt intryck är att de säljer sin lojalitet relativt billigt - typ för en lunch eller två i veckan. Och levererar tillbaka till de som bjuder en smidighet och enkelhet i exempelvis förhandlingar.

Men detta är ju mindre potatisar. En annan sak som jag förundras över är emellertid att det ofta är lata och mindre reflekterande personer som sitter på chefspositioner med ansvar över budget mm. Så det enda jag känner att jag kan belägga är att mycken kommunal verksamhet styrs genom "minsta motståndets lag" och då kan det ju bli dyrt och motparterna är intelligenta och effektiva.

Men om korruptionen bedrivs på den nivå som du menar - måste det finnas någon form av "sambandscentral", dvs. för effektiv plundring måste ju vissa handlingar koordineras.

Så då följer ju frågan - är det sosseriet som är denna koordinerande kraft? Eller är det frimurare, frikyrkor eller någon annan förening? Det finns ju ändå många sossar på lägre nivåer som vill väl och även om de på det stora hela är otroligt naiva borde väl en och annan ha vaknat upp och skvallrat?

De behöver ju även kontrollera vissa instanser i media för att kunna lägga locket på när det börjar brännas. Att så sker talar ju också för aktörer som agerar tillsammans.