onsdag 21 oktober 2015

Vad gör USA egentligen i Syrien?

.
Vi har nåtts av fragment av vad som förmodligen är sanningen om vad som pågår i Syrien. Olika små fragment i olika svenska och utländska media. Om man lägger samman dem tonar en mycket otrevlig bild fram.

I USA har miljarder avsatts, officiellt för att ”utbilda lokala styrkor för att kämpa mot IS”. Av dessa miljarder bidde efter något år några tiotal man som gjorde en charmig läggmatch mot USA:s egentliga adept, IS. Den stora insatsen av resurser rimmar väldigt illa med det ynkliga officiella resultatet.

Det verkar som om USA har expanderat sin räd i Mellanöstern för att krossa dess samhällsbildningar och stjäla deras olja, till att även innebära utbildning av samhällsomstörtande religiösa fanatiker för utplacering i Ryssland, kanske även i Europa.

Europas politiker förefaller inte begripa särskilt mycket. De förefaller minst lika lyckliga som Charles Perrault’s, Bröderna Grimm’s och Walt Disney’s ”Rödluvan”. De har ännu inte ens lyckats komma fram till frågan: "Varför har du så stora öron, mormor?"

Men ryssarna har av allt att döma förstått. De har räknat ut att det är lättare att bekämpa dessa terrorister när de finns samlade i de USA-finansierade IS-träningslägren i Syrien, än att försöka hitta dem när de blandat sig med den egna befolkningen. Och USA's till världspoliser nödtorftigt kamouflerade terrorister verkar närmast generade över att ha blivit ertappade med byxorna nere - igen.

Till Europa importerar vi ännu glada i hågen dessa, det amerikanska militärindustriella komplexets, femtekolonnare. Vår stolle till statsminister tycker till och med att vi ska ta ansvar för och försörja dem. Allt medan de kastar handgranater mot polisbilar och befolkningen samt skjuter med maskingevär på öppen gata. Hur kunde vi bli ett land i vilket bara idioter - eller mutkolvar - bereds plats i politiska församlingar?

Södertälje onsdagen den 21 oktober 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: