torsdag 14 juli 2016

Carte Blanche föreslås åt naturskövlande gruvbanditer

.
Sverige har sedan en tid, okänt för mig hur lång, begåvats med ännu en i den långa raden förmodligen helt onödiga myndigheter vilkas egentliga syfte är att hålla den politiska adelns närstående med en kravlös drönartillvaro, förr nästan bara i Sverige, numera även runt om i världen.

Jag tänker på myndigheten ”Tillväxtanalys” som för att befästa att man inte glömt sina välgörare nu föreslår att risken för gruvexploatörer ska minskas ytterligare. Framför allt Norrland är fullt med övergivna gropar som ödelagt naturen och utgör stora miljöhot vilka man inte svarar för ens med den hittills rådande lagstiftningen. Skattebetalarna blir sittande med kostnaderna i sin famn eftersom inga säkerheter krävs. Låtsasgruvorna med sina miljöförstörande aktiviteter och deras glädjekalkyler uppstår i slutet av varje högkonjunktur och står på näsan senast i ingången till nästa lågkonjunktur.

Knappt har Sven-Erik Bucht’s, Anders Sundström's och Mats Paulssons’s giftgrop utanför Pajala hunnit fyllas med förorenat vatten innan drönarna på Tillväxtverket föreslår att gruvskurkarna ska avkrävas ännu mindre ansvar.

Det hade framstått som seriösare om Tillväxtanalys istället hade analyserat vilka de långsiktiga skadeverkningarna blir för Sverige av vår tandlösa lagstiftning och vårt korrumperade rättsväsende som smeker politiska gruvskurkar medhårs, istället för att sätta dem där de hör hemma - i fängelse - där vi nu bara förvarar kriminella immigranter och politiska fångar.

Falun torsdagen den 14 juli 2016
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: