söndag 3 juli 2016

Svenskan (SVD) argumenterar för diktatur på ledarplats

.
I förmodad iver att behaga starka ekonomiska intressen argumenterar Mats Johansson idag på ledarplats i SvD, under rubriken ”Vad pojkarna på Eton lärde sig” för att det var fel att låta det brittiska folket avgöra frågan om Brexit. Så här skriver han:

”Den värsta sortens efterklokhet är den som nu hävdar att det var ett misstag av David Cameron att utlysa en folkomröstning. Visserligen borde denna aldrig ha hållits av skäl uppenbara för alla; makt hör samman med möjligheten att avkrävas ansvar, och vem utkräver nu ansvar av dem som röstade för Brexit?”

Är detta en freudiansk felsägning? Vad menar Mats Johansson om inte det som står klart och tydligt uttryckt? Ett uttryck för den trygghetstörst som präglar varje journalistattrapp som bara vågar framföra husbondens röst?

Med Mats Johanssons argumentation blir varje form av demokrati omöjlig för att folket inte kan ställas till svars. Journalisten i en diktatur riskerar aldrig att komma i konflikt med husses åsikt eftersom det är den enda som får komma till tals - i såväl omröstningar som i media.

Falun söndagen den 3 juli 2016
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Martin sa...

En poäng med demokrati är att eftersom det är folket som kommer gynnas eller missgynnas av beslut så är det lika bra att de fattar dem. De blir per definition ansvariga för sina beslut.

Anonym sa...

Bra att du pekar ut att vårt politiska etablissemang företräder oligarkisk teknokrati och inte demokrati. Gustave Le Bon visade dock med sin bok om massornas psykologi i slutet av 1800-talet att i en demokrati är det de som har makten över massmedierna som utövar den verkliga politiska makten. Så en demokrati är per definition oligarki. Detta är ju inget större problem så länge oligarkerna värnar om sina undersåtar - men efter att oligarkerna rekryterades till den globalistiska agendan har de tvärtom motarbetat folket. Vilket nu har urartat till en plan för utrotning genom uppblandning med negrer och araber. Den process varigenom den politiska och ekonomiska eliten styr massornas åsikter och värderingar beskrivs väl i den engelska dokumentären Century of the Self. Finns på Vimeo. Tyvärr inte översatt till svenska trots att regissören är känd och väletablerad. Se den!