söndag 3 juli 2016

Dödsbron har slagit till igen

.
Den felkonstruerade ”Dödsbron” i Södertälje, som den 13 februari 2016 tog kål på den engelska popgruppen Viola Beach’s fyra medlemmar, och deras manager, har nu slagit till igen.

Viola Beach dödsolycka visade med all önskvärd tydlighet att bron är felkonstruerad - en dödsfälla! Haverikommissionen skulle utreda, men duckade. Fram till dess hade jag personligen mycket stort förtroende för svenska haverikommissioner. Efter det är förtroendet påtagligt skadat.

Varför gick haverikommissionen och gömde sig när Södertäljebron skulle utredas? Att de gjorde det är ju uppenbart, men varför är mer oklart. I avsaknad av bevis i frågan är vi hänvisade till att spekulera.

Det som ligger närmast till hands är inte bara att bron är felkonstruerad, att det är en stor svensk skam att så är fallet och att bron ändå används, med de konsekvenser det får. Att bita huvudet av skam utlöser både statliga skadestånd och kostsamma ombyggnader av bron och tillbehören runt omkring. Men det räcker ändå inte riktigt som orsak till haverikommissionens moraliska sammanbrott, tror jag. Det behövs mer.

Mycket troligt är det någon ytterligare ingrediens som erfordras, och på vars altare haverikommissionen sålde sin heder genom att ducka. Det ligger, menar jag, nära till hands att anta att det hela tiden, och redan under projekterings- och byggstadierna, varit känt, och framförts, att bron i den omgivningen och med de tillbehör varmed den förses blir farlig, men att kritikerna kördes över.

Det är naturligtvis inget som de ”oansvariga” är stolta över idag. Men de skäms heller inte mer än att de är beredda att mörklägga förhållandet.

Nu har i alla fall bron slagit till igen. Den här gången har bron, denna gång hittills utan dödsfall, på midsommaraftonen ”parkerat” en långtradare på räcket, mellan söder- och norrgående filerna.

Om haverikommissionen istället för att mygla hade skött sitt arbete skulle midsommaraftonens olycka förmodligen aldrig ha behövt inträffa. Bron är så uppenbart felkonstruerad att om bara en haveriutredning hade kommit igång skulle det sannolikt ha initierat åtgärder från Trafikverkets sida vilka skulle ha förhindrat den senare olyckan. Nu blev det inte så. Haverikommissionen gick och gömde sig och Trafikverkets naturliga respons på detta blev fortsatt mörkläggning.

Nu sitter långtradaren, eller åtminstone de skador den orsakat på bron och haverikommissionens heder, där de sitter. Bron är avstängd eller bara begränsat framkomlig, i vart fall från midsommar fram till mitten av augusti. På en av Sveriges mest trafikerade vägar…

Infrastrukturinvesteringar är ofta stora och svårbedömda. De som i regel betalar för dem - skattebetalarna - lämnas ofta med en känsla av att stora summor försvunnit mygelvägen. Ibland är de förväntade fördelarna mycket blygsamma, medan kostnaderna är mycket höga. Hallandsåsen genomborrades och nejden förgiftades för att ett fåtal tåg skulle spara ett fåtal minuter. Inte ens med ursprungliga förskönade kalkyler skulle tunneln blivit samhällsekonomiskt lönsam. Sen blev slutnotan horribel med tiotals miljarder med röd färg under strecket.

Södra länken och Norra länken i Stockholm skulle förmodligen kunna uppvisa snarlika missförhållanden liksom Förbifart Stockholm kommer att göra. Men trafiken och bosättningspolitiken är så misskött i Stockholm att media inte vågar granska den.

När det gäller en av Sveriges mest trafikerade vägar, E4:an genom Södertälje, kan man emellertid acceptera att motorvägsbron är så misskött att den kan vara ur bruk i månader för att dölja skurkstreck i förfluten tid.

Hur många dödsolyckor och hur stora haverier krävs det i Södertälje innan det rensas i maffiakretsarna? Vad måste hända? En maskintrailer som ramlar ned på en gasbåt, eller vad?

Falun söndagen den 3 juli 2016
Mikael Styrman
.

3 kommentarer:

Gösta Lilja sa...

Den egendomliga konstruktionen innebar att tonnaget in i Mälaren begränsades, vilket förstås var ett önskemål från åkerinäringens lobbyister när bron byggdes. Rederinäringen borde ha krävt en traditionell lösning. När lobbyister mutar sig fram blir beslutsfattandet därefter. I värsta fall Irakkrig och en ny centralbank i Libyen t ex.

Anonym sa...

Jag tror i och för sig att uppgifterna om att bron kan kollapsa bara är ett sätt att prata upp priset. En ny bro kostar säkert någonstans kring trehundra miljoner. Om reparationen som nu utförs slutar på hundra miljoner så är alla lyckliga och glada. Vi lär aldrig få reda på den riktiga summan som kanske bara är några miljoner. Arbetsplatsen är övertäkt så man kan ju inte se om det pågår någon verksamhet där. Några bilar kan man säkert ställa på bron om vinsten närmar sig hundra miljoner.. Jag tror att Entreprenören och försäkringsbolaget försöker lugga Trafikverket och skattebetalare på lättförtjänta pengar...

/Mats Lillsebbas, Södertälje

Mikael Styrman sa...

Ja, det kan vara fråga om mycket små kostnader. Kanske ännu mindre än Du flaggar för? Det är ju inte raketforskning som ska bedrivas utan järnkonstruktioner på en befintlig bro som ska repareras. Hemlighetsmakeriet, liksom det faktum att skattebetalarnas intressen bevakas av maffiakontrollerade statister, borgar för att det pågår bedrägerier i stor skala.