torsdag 14 juli 2016

Taigafästingar - eller inga fästingar alls?

.
Enligt nyhetsmedias uppgifter den senaste tiden ska det nu forskas i om de förmodat TBE-spridrande Taiga-fästingarna finns längs Norrbottenskusten. De påstås sprida en farligare variant av TBE än övriga fästingar.

Jag vet en annan sak som med fördel skulle kunna forskas i. Det är varför det återkommande påstås att det inte finns fästingar i Tornedalen.

Rådjuren vandrade in i Tornedalen under andra hälften av 1980- och första hälften av 1990-talen. Med rådjuren kom förmodligen fästingarna. Jag bodde då i Övertorneå. I och nära tätorten fanns sällan eller aldrig några rådjur.

För ca 15 år sedan hade vår katt 4-5 st fästingar på sig när familjemedlemmar kammade den efter att den varit ute. Den uppehöll sig alltid på, eller mycket nära tomten. Fortfarande år 2016 presenteras i TV-nyheterna uppgifter som gör gällande att det inte finns några fästingar i Tornedalen. Jag menar att påståendet är både absurt och okunnigt.  Om resultatet av den hittillsvarande forskningen är så klent framstår det som slöseri med pengar att forska i Taiga-fästingarna och TBE.

Forska istället i varför resultatet av den hittillsvarande forskningen är så klent att man tror att det inte finns fästingar i Tornedalen. Alla som vistas i skog och mark torde veta att det är fel. Varför presenteras då alltjämt dessa felaktiga uppgifter?

Jag tror att fästigarna vandrade in med rådjuren. Sedan har de kanske spridits vidare med andra, mer frekvent förekommande, hjortdjur som älg och ren. En intressant tanke som möjligen också kan vara värd en forskningsinsats är frågan om från öster invandrande mårdhundar inte bara kan ha rabies med sig utan även fästingar. Någonstans bör ju TBE-smittan ha kommit ifrån.

Men bör börja med att forska i varför resultatet av den hittillsvarande forskningen är så klent att man inte vet att fästingarna är etablerade i Tornedalen. Och forska gärna i varför resultatet av svensk skolgång är så klent att när TV:s journalister ska illustrera var gränsstaden Haparanda är så placeras den långt in i landet. Var har  den journalisten fått sin utbildning? Varna gärna andra! Och hur rekryteras journalister som ska syssla med samhällsfrågor om sökande med sådana luckor i sin utbildning slipper igen nätet? Skicka tillbaka till småskolan eller beordra långvarigt tittande på ”Inte smartare än en femteklassare”.

Falun torsdagen den 14 juli 2016
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: