torsdag 14 juli 2016

Sveriges sjukvårds-EU u.p.a. bildas

.
Sveriges landstingspolitruker - politiker och byråkrater - är sedan en tid i full färd med att bilda storregioner. Det innebär att flera landsting slås samman till större enheter. I takt med sjukvårdens sönderfall intensifieras arbetet med att bilda regioner.

Varför? Är landstingen för små enheter för att tillhandahålla sjukvård? Blir vården bättre om flera misskötta landsting slås samman till en misskött storregion?

Nej. Naturligtvis inte. Vårdens problem beror inte på att enheterna är för små. Och misskötta enheter blir inte bättre av att gå samman med fler misskötta enheter. Tvärtom. Problemen är snarast de motsatta. Landstingen styrs formellt av något som kan betecknas som förstorade byapolitiker. Informellt och självsvåldigt av tjänstemän. Fram till landstingsfullmäktiges köttgrytor kommer enbart för tjänstemännen ofarliga politiker.

Landstingens problem kan istället beskrivas som att enheterna är för stora och för dåligt organiserade för att fel och missförhållanden ska kunna ringas in, för att stölder och förskingring ska kunna upptäckas och för att ansvar ska kunna utmätas. Sammanslagningen till regioner kommer att göra det ännu svårare för väljarna att utmäta ansvar och det är själva syftet med regionerna - att skapa ett sjukvårds-EU i vilket ingen kan vare sig utöva insyn eller utkräva ansvar. Kort sagt: i takt med vårdens sönderfall ser brottslingarna i tjänstemannapartiet, och deras underhuggare i de politiska partierna, om sitt hus för att utestänga väljarna från deras berättigade insyn och sitt inflytande över vårdens bedrivande.

Det säger oss mycket om vad som kommer att hända när regionerna blir fler och större. Redan nu är situationen så undermålig att människor dör i avsaknad på vård. Tjänstemän och politiker möter problemen genom import av stora mängder vårdbehövande människor från tredje land, vilka favoriseras på den egna befolkningens bekostnad. Inte för att de brinner för att hjälpa människor från exempelvis arabvärlden. Intrigen är mycket hänsynslösare och mer utstuderad än så. Det sker för att man ska kunna kanalisera missnöjet med vårdens sönderfall mot andra än politiker och tjänstemän. Syftet är med andra ord att invandrarna ska dra på sig majoritetsbefolkningens missnöje med sönderfallande vård med mera. Minoritetsbefolkningar har alltid tagit stryk. Så är meningen att det ska bli i Sverige också.

Vården kommer inte att bli bättre med storregioner. Sönderfallet kommer inte ens att bromsas. Istället kommer det att accelerera. Byråkratin kommer att öka kraftigt vilket kommer att förbruka ännu mer resurser. Attrappen IVO kommer inte att tillföra något. Vi saknar såväl fungerande tillsyn som oväldiga polis- och rättsväsenden. Det finns inte i den överskådliga framtiden någonting som tyder på att det kommer att förändras till det bättre. Människor kommer istället att fortsätta att dö i allt större antal på grund av utebliven eller undermålig vård. Inte förrän situationen blir så undermålig att politiker och tjänstemän börjar dö kan man förvänta sig någon förbättring för medborgarna.

Tjänstemän och politiker har satt samhällets renhållningsmekanismer ur spel. Dessa har betraktas som till besvär för dem. De har inte insett att fungerande institutioner i minst lika hög grad är till försvar för tjänstemän och politiker. Sannolikt kommer de så småningom att få lära sig detta ”genom hälen”.

Falun torsdagen den 14 juli 2016
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: