fredag 15 juli 2016

Döden i Nice - EU-politisk biverkning

.
EU:s politiska och byråkratiska adel försvarar alltjämt den fria rörligheten och fri eller nästan fri invandring - oavsett vandel. Den var inget stort problem så länge arabvärlden var stabil och så länge inte amerikanska drönare terroriserade befolkningen i många muslimska länder.

Men nu är det en annan verklighet. Nu kommer människor i stora skaror till Europa, vilka i generationer har levt med, har utsatts för, och kanske även har utfört terrordåd på nästan daglig basis.

I Frankrike som nu drabbas igen är kanske problemen ännu tydligare än i Sverige. Den inhemska befolkningen flyr sydliga kuststäder som Marseille och runt större städer finns stora förortsområden till stor del prisgivna åt arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet. Polisen vågar sig inte alltid in i områdena som är utmärkta rekryteringsbaser - även spontana sådana - för massmördare. Politikerna vågar i bästa fall inte ta i frågan. I sämre fall försöker de lura i oss att de gjort något bra.

Det var inte så förvånande att någon skulle upptäcka att en bil, eller lastbil, är ett utmärkt mordredskap även utan sprängämnen. Det är mer förvånande att det skulle ta så lång tid.

Hur ska politikerna hantera detta? Fler löjliga ”säkerhetskontroller” Hur ordnar man det kring vilken bil, buss eller lastbil som helst? USA har sina skolskjutningar. Europa är sannolikt på väg att få sina självmordschaufförer. Hittills är detta i hög grad ett franskt problem. Snart kommer fransmännen att genom EU ha exporterat detta franska problem till resten av Europa. Vad kommer mer att hända? Det är nog ingen orealistisk gissning att vi kommer få se frihet och mänskliga rättigheter satta ur spel i stor skala. Den stora friheten som EU skulle erbjuda förbyts i den stora ofriheten? Var det EU-politikernas och tjänstemännens avsikt att vi skulle importera det arabiska samhällssystemet? Om det var det så är operationen på väg att lyckas. Det kunde man förstå att skulle bli följden när den offentliga sektorns fåntrattar började flyga jakt- och bombplan över arabvärlden tillsammans med USA, för att rasera de samhällssystem som fanns där. Det skulle ha varit sju resor enklare att låta arabvärlden vara i fred, istället för att börja härja där med far och son jubelidioterna Bush och Bush. Nu står man inför att försöka bygga upp europeiska pratdemokratier - som ändå kommer att bli arabiska diktaturer - om inte annat så för att demokratier synes oförmögna att hantera det arabiska problemet. Hur länge kommer det att ta och när ska Bryssel sluta importera mördare till Europa?

Falun fredagen den 15 juli 2016
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: