torsdag 14 juli 2016

Pokemon Go - en samhällsspegel?

.
Jag ska skriva ned mina tankar om det nya fenomenet ”Pokemon Go” som jag såg ett nyhetsinslag om härom dagen. Då är det ofrånkomligt att tänka på att Ines Uusmann gick till den moderna historien för framför allt två saker:

Hon sa att om det är möjligt att åka till månen, landa där och åka tillbaka, så är det möjligt att bygga en tunnel genom Hallandsåsen. Den andra saken var att hon sa att Internet var en ”fluga” som snart  kommer att ha gått över. Bägge uttalandena är sådana som vi haft mycket roligt åt.

Beträffande Uusmann’s uttalande om Internet så framstår det ju idag som helt befängt. Men, om vi framtiden får något annat, som vi idag inte känner till, som gör Internet överflödigt, kommer Uusmann’s uttalande att omprövas och framstå som väldigt förutseende.

Beträffande Hallandsåsen fick hon nog mer rätt än hon anade. Det gick att bygga en tunnel genom Hallandsåsen - och det blev med sedvanlig svensk offentlig sektors effektivitet och hederlighet nästan lika dyrt som att åka till månen och tillbaka. Sen har vi väl inte sett slutet på eländet i tunneln än. Tunneln lever. Den består av lera och järnvägsspåren flyttar sig därför efter hand som fuktigheten i åsen förändras. Sannolikt har man numera begripit det, men nekar i sten till att problemen i tunneln kommer inifrån tunneln. Jag skulle inte bli förvånad om det så småningom resulterar i en urspårning med efterföljande brand och massdöd inne i tunneln.

Vad Hallandsåsen framför allt påminner oss om, är att allt som går att göra inte är klokt att göra. Hur många som sedan har begripit det vet vi inte och jag befarar att det skulle vara nedslående att få veta svaret…

Pokemon Go tycks vara ett skolexempel på just en sådan sak som man kan göra - men absolut inte bör göra. Vi har redan stora problem med att människor drömmer sig bort i trafiken. De, eller vi, lyssnar på musik i lurar och hör inte trafikens varningsljud, ser inte heller trafiken. Vi sms:ar och mailar stående, sittande, liggande, gående, medan vi kör bil samt springande med en smartphone i ena handen och en stackars unge i terränggående barnvagn i andra handen.

Vi behöver inte ett spel som ytterligare avskärmar alla dessa zombies från verkligheten. Pokemon Go är därför ett skolexempel på något som kan göras, men som inte bör göras - något som gör spelaren självförstörande. Om det prompt ska göras hoppas jag att de gör spelen så att de leder utövaren över en stupkant. Det skulle kunna vara lite tillämpad darwinism och gallra bort människor som är för korkade för att överleva och på så sätt även göra en insats mot överbefolkningen av jorden varigenom också  klimatförändringarna skulle bekämpas.

Falun torsdagen den 14 juli 2016
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: