torsdag 14 juli 2016

Samhälle i förfall

.
Jag besökte nyligen min gamla hembygd, Övertorneå i Tornedalen. Där tog det nationalsocialdemokratiska kommunalrådet nyligen den årliga marknaden av daga, eller åtminstone näst intill, genom att starta en dödsdömd restaurang och med den utsätta marknadsarrangemanget för illojal konkurrens, för att strax därefter konka med restaurangen.

Det är bara ett av många exempel på hur kloka och oegennyttiga politiker successivt ersatts av egennyttiga och hänsynslösa stollar. Förr hade det varit otänkbart att en ledande politiker skulle kunna ägna sig åt sådan verksamhet samtidigt som han själv är överavlönad av kommunen för att, som det verkar, stöka till det på orten.

Skadorna av utflyttningen, eller utdrivningen om man så vill, av kompetens och intellektuell kapacitet, från bygden letar sig många uttryck. Ett som var svårt att blunda för vid mitt besök, är att trots att det finns hur mycket mark som helst i Övertorneå placerar man dans- och öltältet närmaste granne med kyrkan och kyrkogården. På denna viloplats som traditionellt präglats av vördnad och respekt ska nu skränas, pissas och kopuleras av överförfriskade människor. Det påminner minst sagt om hur kyrkorna förvandlades till djurstallar när mobben fick makten genom ryska revolutionen.

Men det är klart att demokratin lyckas inte alltid. När den intellektuella kapaciteten på orten utarmas blir demokratin självförstörande. Stollar väljer stollar. Dem kan de begripa sig på. Intelligenta människors tankegångar blir för svåra att följa varför stollarna gärna betecknar intelligentian som galna. Egentligen är det ju mitt i bedrövelsen ganska humoristiskt.
Falun torsdagen den 14 juli 2016
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: