söndag 17 juli 2016

I kölvattnet på ”Döden i Nice”…

.
…är nu franska politiker som förväntat igång med att skylla ifrån sig.

Föga förvånande sker det genom att låta polisen låsa in lite folk på måfå.

Syftet är förstås att försöka inbilla befolkningen att polisen genom ytterligare kontroller och underrättelsearbete ska kunna skydda befolkningen mot självmordsförare.

I praktiken har polisen och säkerhetspolisen ibland haft kännedom om attentatsmän och ibland inte haft det. Någon skillnad för attentatens genomförande har det knappast haft. Och då talar vi om en typ av attentat som kräver anmärkningsvärda förberedelser.

Att sätta sig i ett fordon - vilket som helst - och köra ihjäl vilka som helst, kräver inga förberedelser. Det krävs inte, men det underlättas av, om man är tillräckligt många för att man ska vara omöjliga att övervaka och att man är fostrade i en kultur i vilken det är ett acceptabelt beteende. De kriterierna är numera tillgodosedda genom europeiska politikers försorg, med medias benägna bistånd.

Falun söndagen den 17 juli 2016
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: