söndag 24 juli 2016

MH370 - Elefanten i luftrummet

.
Länge har nu låtsasjakten efter det ”försvunna” malaysiska passagerarplanet MH370 pågått i ett område i vilket ingen tror att planet finns. Så länge att det nu börjar bli genant. Så genant att det nu börjat publiceras nya villospår i amerikanska tidningar.

Det handlar, av det mesta att döma, bara om att ingen vågar konfrontera USA med vad som verkligen hände när planet var på väg mot den amerikanska Diego Garcia-basen på brittiskt territorium i Indiska Oceanen. Det var tidigt känt att piloten övat landning på Diego Garcia med sin simulator. Det fanns också vittnesuppgifter som pekade mot att planet setts på väg mot Diego Garcia - lågt, kanske under radarhöjd.

USA har allt sedan 9 september 2001 lidit av akut säkerhetsnoja, för att inte säga skräck. Om det visar sig att jänkarna skjutit ned MH370 så är det inte första gången rädda och skjutkåta amerikaner skjutit ned civilflygplan. Exempelvis sköt man ned ett Iranskt trafikflygplan över Persiska Viken trots att planet var både känt och följde sin rutt.

Beroende på omständigheterna kan det möjligen betraktas som försvarbart om ett plan blir nedskjutet. Eftersom man inte törs utreda frågan är det svårt att bedöma om sådana omständigheter kan ha rått vid Diego Garcia. Om inte Diego Garcia-spåret kan utredas ordentligt talar inte det för att sådana omständigheter skulle ha legat för handen.

Vi brukar tala om ”elefanten i rummet” för att beskriva ett problem som är så känsligt att det inte kan adresseras. Kanske har MH370 utvecklats till ”elefanten i luftrummet”`?

Falun söndagen den 24 juli 2016
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: