söndag 17 juli 2016

Erdogan rensar ut tusentals domare

.
Det är svårt att omedelbart ta till sig varför en ”militärkupp” omedelbart och utan utredning ska resultera i att tusentals civila domare rensas ut. Det är också svårt att förstå hur man så här snart efteråt kan avgöra om en domare är inblandad i ”kuppen” eller inte. Hur är detta utrett och i vilken laglig ordning sätter man stora delar av rättsväsendet ur spel?

Kanske Erdogan har varit i Sverige och sett hur bra en diktatur fungerar med nästan bara servila mutkolvar som domare?

Falun söndagen den 17 juli 2016
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Bonicivis sa...

Nu börjar det komma uppgifter om att han även börjat rensa ut akademiker. Demokrati....my ass.

Mikael Styrman sa...

Svar till Bonicivis:

Det förvånar inte. Erdogan rider på en muslimsk våg. Ett folk som är troende och okritiskt är naturligtvis lättare att styra och manipulera. En medeltida nivå intellektuellt och kunskapsmässigt är toppen i så fall. Då får nog intellektuella och människor som kan tänka själva välja mellan att dra sig tillbaka eller gå hem med huvudet under armen.

Om inte politiskt arbete får bedrivas öppet och i frihet kommer det att bedrivas i det fördolda. Steget till inbördeskrig är nog inte långt borta om Erdogan tänker driva någon sorts majoritetens diktatur.