onsdag 30 september 2015

Med egen ko i diket

.

För några dagar sedan var det val i den spanska regionen Katalonien. Spanien, och Katalonien, har länge plågats av ett påtagligt vanstyre och en utbredd grov korruption i de politiska kretsarna i Madrid. Officiellt handlade valet om något annat, men inofficiellt betraktades det som en omröstning om huruvida Katalonien ska bli självständigt.

Vi har återkommande kunnat läsa om hur det ena projektet vansinnigare än det andra sjösatts i Spanien. Onödiga städer har byggts, som ingen har behövt eller haft råd att bosätta sig i. Flygplatser har byggts som aldrig har tagits i drift, därför att de byggts på platser där ingen behöver flyga. Officiellt har de byggts av privata och oberoende affärsmän. Men bakom kulisserna döljer sig en annan sanning. Den att notan plockas upp av sparare och skattebetalare och att det ibland var planerat att ske från första början.

Ungefär så fungerar det i Sverige också, om än i lite mindre skala. Mindre land - mindre prislapp på stollerierna. Men för den skull inte på något sätt oansenliga projekt. Kring huvudstaden bygger politikerna arenor, den ena dyrare än den andra - alla drivna av mutor. Och de som inte plockar ut mutor via arenor tycks med förkärlek göra det via sjukhus, som nya Karolinska.

Dessa fantasiprojekt runt huvudstaden, som endast har ett berättigande som en fond bakom vilken man plundrar skattebetalarna, har naturligtvis sin motsvarighet på landsbygden. Fast där kallas de i enlighet med gammalt betongsocialistiskt språkbruk för infrastrukturprojekt. I Norrbotten har Anders Sundström och PEAB-Pålsson blåst Folksam-spararna på 14 miljarder i Northland. Skurk-Erik Bucht har byggt en järnväg till Haparanda som är lika onödig som de spanska flygplatserna som vi kunnat läsa om. En järnväg för gods som inte finns. Gods som inte finns behöver inte heller transporteras. Men en av skattebetalarna finansierad järnväg som inte används behövdes åtminstone - utan infrastrukturprojekt inga mutor. I utkanten av Haparanda kan man förledas att tro att där har avhållits VM i rondellbyggnad. Men egentligen handlar det om DM i svindleri. Och riksvägen längs älvdalen kantas av dubbla vägbelysningsanläggningar - parallellt - eftersom skurken Bucht använt vägbelysningen och skattebetalarnas pengar till att stjäla det lokala privatägda elverket. Det bådar inte gott för bönderna som så länge Bucht är landsbygdsminister bör frukta stoppade offentliga utbetalningar, tvångsförvaltning som tar hand om intäkterna men inte kostnaderna och konkurs med förskingring av gårdarna för bönderna. Istället för att fängslas har skurken blivit minister. Har det blivit fullständigt omöjligt att fängsla grova brottslingar i Sverige? Duger verkligen vårt rättsväsende numera bara till att låsa in politiska fångar? Det bor inte många människor i Norrbotten men den politiska elitens förmåga att trots obefintligt väljarunderlag åstadkomma ekonomiska katastrofer skulle få till och med de luttrade katalanerna att blekna. Men så länge som de svenska skattebetalarna går med på att plocka upp räkningen lär skurkarna få hållas.

Till oss har det naturligtvis inte rapporterats att denna skevhet funnits, att katalanerna betalar och de andra slösar bort pengarna. Men nu när vi fått veta det blir motsättningarna i Spanien begripliga för oss. De har blivit begripliga för fler. Även Stefan Löfvens chef, Barack Obama, har insett vad som pågår och har gått ut med ett uttalande till stöd för ett sammanhållet Spanien - i denna inrikespolitiska spanska fråga…

Varför gör Obama så kanske någon frågar sig? Förmodligen därför att han har ”egen ko i diket”. Bakom all den nationalistiska retorik och propaganda som trummas ut i USA, döljer sig det faktum att USA är en förbundsstat som i allt högre grad hålls ihop av paramilitära kårer och gravt kriminella Gestapo-liknande underrättelsetjänster. Även i officiella - och möjligen manipulerade - undersökningar framkommer ett stort och växande missnöje med vad brottslingarna i Washington ställer till med. USA är ursprungligen bildat av kolonier som tillsammans slog sig fria från engelsk kolonial utsugning. Obama, och krafterna bakom Obama, som han måste hålla på gott humör, inser naturligtvis att om Katalonien kan slita sig loss från Spanien kan USA komma att gå samma väg som det kollapsade Sovjetunionen. Skillnaden är möjligen att USA består av ännu fler förbundsstater. Ett upplöst USA, som avlöses av helt självständiga delstater skulle sannolikt leda till att antalet statskupper skulle minska i världen, liksom antalet länder där oskyldiga människor behöver leva sina liv i fruktan för drönare. Utan amerikanska statskupper troligen snabbt minskande flyktingströmmar. Åtminstone skulle antalet länder med utifrån söndertrasade statsbildningar inte fortsätta att snabbt öka. Bättre tider för alla - utom möjligen för Quisling-regimer som Stefan Löfvens. Utan kriminell uppbackning från USA skulle sannolikt förutsättningarna att komma åt den svenska korruptionen och kriminaliteten inom politiken, regeringen och statsapparaten med annat än utomparlamentariska metoder sannolikt förbättras.

Södertälje onsdagen den 30 september 2015
Mikael Styrman

.

1 kommentar:

Anonym sa...


Skrämmande läsning...
Hallandstunneln kanske inte att förglömma såsom liknande fall..

Om nationer och folkstammar förr krigade och bekrigade, rånade och stal, våldtog och mördade, med hjälp av pilbågar, spjut, gevär, kanoner osv., osv., fram till dagens avancerade ekonomiska krigföringar, och även då krigföringar med hjälp av robotstyrda attackplan, ja, på sätt och vis är det kanske samma grunder som är drivkrafter som alltid?..

Att vinna? Att bli störst, bäst och vackrast?

Att kunna stå på toppen, att kunna dirigera, att kunna styra och att kunna diktera undersåtar till lydnad och följsamhet, underdånighet, för att undvika att riskera att bli betraktade, av maktinnehavare, såsom varande potentiella - fiender - , och som sådana då riskera att kunna bli direkt dödade?..Istället för belönade med höga arvoden, höga avgångsvederlag och med positiva bedömningar i press, radio och tv?..

Svåra val är det kanske inte, för ett flertal villiga, som givits ett val, att göra....

Även det är nog sig likt från alla tider; från Egypten, Kina, och deras faraoner och kejsare. Från alla kungadömen, från alla tsarer, från alla kejsare och deras hov och maktsfärer som någonsin funnits. Inklusive då olika kamrat-ordföranden i diverse fanatiska kommunistiska och socialistiska diktaturer...

Ingenting att alltså egentligen kunna ändra på...

Allting är fullkomligt sig likt, så som det alltid har varit...