torsdag 10 september 2015

Det finns ingen flyktingkris

.
Det vi bevittnar nu i Europa, och i de områden från vilka människor nu strömmar till Europa, är ingen flyktingkris i normal mening. Åtminstone inte i den meningen att det inte var förutsett vart flyktingarna skulle komma att ta vägen, när man väl undergrävt framför allt de arabiska nationernas existens. Det är istället en av maffian iscensatt maktkupp som syftar till att beröva Europas länder sin självständighet och tvinga in dem i en av maffian kontrollerad federation. Om man ska sätta en etikett på det som händer, stämmer både ledarskapskris och maktkupp bättre än flyktingkris.

Med berått mod och öppna ögon har Europas maktgalnaste politiker deltagit i de amerikanska kampanjerna för att undergräva de arabiska nationernas stabilitet. Svenska intressen har till och med deltagit och inte utan att i vissa fall pösa över av stolthet. Det är förstås svårt att veta hur många som varit invigda och hur många som bara utnyttjats av de mer förslagna, men så är det förstås alltid.

De godhjärtade, eller godtrogna, är lätta att utnyttja för psykopaterna, eftersom de inte ens kan tänka sig att det finns människor som kan bete sig så hänsynslöst mot andra människor, för att vinna något som i slutändan ändå är så osäkert i framgång och så kortvarigt. Inte ens i gynnsammaste fall blir en mänsklig framgång så långvarig att den som har fått lära sig veta hut av sina föräldrar, kan finna att lidandet som de orsakar andra, uppvägs av fördelarna de själva vinner - för den som är vettig i huvudet. Men jämförelsen haltar eftersom många av de drivande helt saknar empati med andra människor. I deras fall väger därför den ena vågskålen ingenting.

Om man med svart på vitt kunde visa på vilka som har förstått och vilka som bara blivit utnyttjade, skulle nog de flesta bli förvånade över hur liten den förslagna gruppen är och hur många de ”nyttiga idioterna” är, som bara är rundningsmärken för den politiska eliten och knappt ens förstår att de blir rundade.

Det är mot den bakgrunden Jean-Claude Junckers måste ses när han tar tillfället i akt att försöka vingklippa Europas länders suveränitet och avtvinga dem deras självständighet i ”flyktingfrågan”, för att istället tvinga in dem under ett maffiakontrollerat federalt styre, under hans egen ledning.

Södertälje torsdagen den 10 september 2015
Mikael Styrman


.

1 kommentar:

Anonym sa...

Här finns plats för flyktingar...

http://petterssonsblogg.se/2015/09/10/saudiarabien-later-ett-jattelikt-taltlager-sta-tomt/