fredag 25 september 2015

Löfven till Mecka?

.
Över sjuhundra döda och över åttahundra skadade i Mecka, Saudiarabien. Våldsverkare? Terrorister? Nej, vanliga kuvade religiösa människor, i Mecka för betyga sin totala underkastelse. Allt för att inte den lokala religiösa förtryckaren ska nedkalla alla onda makter att hemsöka dem.

Att pilgrimer kommer till Mecka i stora mängder är ungefär lika förutsägbart som att sjuksköterskor behöver semester, att studenter behöver bostäder och att gamla kontaktledningar behöver bytas. Men Saudi-Arabien är ingen halvt konkursmässig av maffian dränerad stat, i vilken polisen behöver samtalsterapi och krisgrupp, om de så mycket som ser en zigenare på gatan och i vilken järnvägen vittrar sönder där det bor människor, medan Skurk-Erik Bucht vill bygga järnväg för miljarder där det inte finns en käft. Nej Saudi-Arabien är förmodligen världens mest bemedlade nation. Därtill en diktatur av känt nazistiskt snitt, i vilken man stenar folk till döds och korsfäster dem - men man duger däremot inte till att skydda pilgrimer.

Det är, med all rätt, ett himla liv i Europa, om de människor som amerikanska intressen drivit på flykt hemifrån. Inte för att jänkarna drivit dem på flykt. Det säger man inget om. Men det upprör människor att en del av dem dränker sig i Medelhavet. Och att de kravlar iland och förstör Greklands-semestern. Det upprör människor så mycket, att de redan skickat miljarder till katastrofparasiterna och deras lyxliv. Det får ju inte flyktingar och emigranter att sluta dränka sig i Medelhavet. Men det vill man inte höra talas om. Bidragen är inte till för flyktingar och emigranter. De är till för givarens sinnesfrid. Att de sedan går till ett liv i sus och dus och stenhus för politikeravkomma i andra och tredje generation, det kan man leva med och kanske till och med känna viss stolthet över. ”Den där fina hjälporganisationen som skulle kunna hjälpa människor i nöd har jag varit med och byggt upp”.

Människorna upprörs också av att Ungern och andra fattiga östländer hittar på att följa EU:s regelverk och vakta den yttre gränsen. Va? Har de inte fattat någonting om EU-tanken? Det har ju aldrig varit meningen att flyktingarna ska ta sig till Nord- och Västeuropa. Det är ju för fanken meningen att de ska stanna i det fattiga Syd- och Östeuropa. Men det ska skötas snyggt så att inte väljarna i Nord- och Västeuropa möts av några upprörande bilder över desperata människor.

Stefan Löfven har nu ränt runt i Europa för att fixa sinnesfrid åt såväl jänkarna och NATO som ställt till med alltihop som åt de politiker som känner marken gunga under sin plats vid köttgrytorna när väljare upprörs. Mantrat som upprepats har varit att 120.000 tvångsfördelade migranter löser problemet med tiotals miljoner som är på väg. Kanske bidrar även insikten om att den svenska politiska elitens NATO-slickande gjort oss delaktiga. I eftertankens bleka ljus framstår inte JAS-insatsen i Libyen som något att vara stolt över. Störtandet av Gadaffi blev startskottet för de storskaliga folkvandringarna. Insatsen framstår på ren och oförställd svenska som inte bara barnslig utan även förbannat korkad.

Men nu behövs Stefan Löfvens insatser i Saudi-Arabien. Där skulle Stefan kunna deklarera för saudierna att ”i mitt Mecka” är det inte rätt att låta pilgrimer ta livet av varandra. Säkert kan också Löfven lära saudierna ett och annat om könskvotering i bolag och HBTQ-rättigheter. Det senare något som ligger svenska politiker varmt om hjärtat och som har föranlett dem att återkommande kritisera Ryssland.

Allt det här kommer Stefan Löfven att göra. För det är väl inte så att saudierna är fredade från svensk kritik på grund av sina nära relationer till USA-NATO? Och att saudierna bombar i Jemen och spär på flyktingströmmarna till Europa på amerikanskt uppdrag ska väl inte heller freda dem från en principfast, orädd och rakryggad man som Stefan Löfven?

Om, eller när, Löfven reser till Saudi-Arabien för att mästra dem, kan det vara ett bra tillfälle att ta upp frågan om bindande kvotering av flyktingar även till världens rikaste nationer. Eller hur, Stefan?

Vilhelmina fredagen den 25 september 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: