söndag 13 september 2015

Inte hållbart för Europa att vara amerikansk slasktratt

.
Europas verklighet har kommit att bli att vara amerikansk slasktratt i den meningen att Europa förväntas ta emot alla tiotals miljoner människor som amerikansk terror driver från sina hem och hemländer, bland annat genom att vapenbestycka allehanda galningar. De som inte amerikanerna själva driver iväg med slumpmässigt mördande med drönare och ”false flag-bomber” på grönsaksmarknader, gator och torg, de drivs iväg av galningar, religiösa fundamentalister såväl som ateister, vilka plötsligt finner sig bada i gratis bomber och granater, vilka bara väntar på att sättas in mot någon - vem som helst.

Och Europas ryggradslösa drägg till politiker, numera med fåntratten Löfven i spetsen, vare sig de är mutade eller amerikanerna har hållhakar på dem efter avlyssning, eller bara har halvt skrämt livet ur dem, ägnar sig åt att försöka tuta i oss att det är en god gärning av oss att inte sätta stopp för Ondskans Imperium, utan istället kasta oss själva in i fattigdom för att trösta en del av de som drabbats av Ondskans Imperiums terror.

Men att på detta sätt använda våra resurser till att trösta en del, medan alla andra får fortsätta att drabbas av terrorn, är inte ett verk av godhet - det är ett verk av en kombination av feghet och dumhet.

Europas politiker måste istället konfrontera USA och begära att svinerierna omedelbart ska upphöra. Om inte USA omedelbart tyglar sin krigsindustri bör Europa - och resten av världens länder  - utan dröjsmål:

  • Bojkotta alla amerikanska varor.
  • Konfiskera alla amerikanska tillgångar - såväl företag som fastigheter och banktillgodohavanden.
  • Be USA ta sina samhällsomstörtande ambassader och fara åt helvete med dem och upplysa dem om att om deras undergrävande terrorister åter sätter sin fot på Europeisk jord kommer de att interneras på obestämd tid - som i Guantanamo med flera koncentrationsläger, där långt oskyldigare människor lider.
  • Belägga alla amerikaner med inreseförbud.
  • Upplysa dem om att alla amerikanska flottenheter som uppehåller sig inom räckhåll för vårt territorium riskerar att sänkas.
  • Utfärda flygförbud för allt amerikanskt flyg i Europeiskt luftrum.
  • Utveckla drönare specialiserade på att sänka amerikanska flottenheter.
  • Finansiera och vapenbestycka allehanda interna amerikanska befrielserörelser.

Om den amerikanska statsterrorismen ändå inte upphör bör Europas länder finansiera drönare som sätts in i USA och utsätter den amerikanska politiska, finansiella och industriella eliten och deras familjer för samma terror som de själva utsätter försvarslösa människor för. Det är troligt att den amerikanska staten och befolkningen lider av ett kollektivt lyte, som i kombination med deras oförmåga att känna empati, helt enkelt innebär att de bara kan förstå vad klockan är slagen om man sätter hårt mot hårt. USA är övermäktigt, ställt mot vilket som helst annat land, utom möjligen Ryssland, på egen mark. Men ett USA ställt mot resten av världen kommer tvåa och ska bära sig civiliserat åt.

Alltsammans bör ske tills USA tyglar sin statsterrorism, ställer de amerikanska nazisterna inför rätta för brott mot mänskligheten och utmäter straff lika bra mot nazisterna som de lyckas göra mot värnlösa människor.

Södertälje söndagen den 13 september 2015
Mikael Styrman
.

5 kommentarer:

Martin sa...

Väl rutet!

Anonym sa...

Jag beundrar verkligen din frispråkighet i ett Amerikanskt lydrike!
Har du ingen familj eller andra människor nära dig som känner oro när du så öppet kritiserar GUD?
Som sagt, jag känner som du men saknar ditt mod att uttrycka min mening i demokratin Sverige.
/pllay

Mikael Styrman sa...

Jag är nog för obetydlig för att tilldra mig ”GUD’s” intresse.
Men det är vad som behöver sägas och göras.
Innan man vågar säga det vågar man inte göra det.

Det är först när Europas politiker känner att de måste göra det för att det inte ska gå dem illa som det kan ske.

Anonym sa...

Tack för en förbannat bra blogg!
Du skriver fan så mycket mer intressant och verklighetsanknutet än vad samtliga svenska media någonsin gjort eller tordats.

Mikael Styrman sa...

Det hjälpte inte mot den tyska nazismen att tiga. Tigande hjälpte inte mot öststatskommunismen heller. Det hjälpte inte att tiga i Sovjetunionen. Det hjälper inte att tiga mot den amerikanska nazismen. Och det hjälper heller inte att tiga i Nazi-Sverige.

Sedan 1980-talet har jag levt som fredlös i Nazi-Sverige.

Så småningom kommer man förbi en punkt efter vilken man bara inte orkar tiga längre.