söndag 6 september 2015

Politik är oftast ett smutsigt hantverk

.
Ofta består politik av att lura lättlurade och godtrogna människor att man vill deras bästa. Vana manipulatörer i politiken, media och PR, hanterar alla stora problem på snarlikt sätt. De uppträder dessutom ofta i flock och samordnar sina lögner.

Om omedelbar och utbredd död hotar: Förklara att det inte finns något att oroa sig för. Hellre än att folk sätter sig i säkerhet, under tumultartade former, föredrar politiska makthavare att folket stannar kvar och dör under ordnade former, medan de själva sätter sig i säkerhet. Skulle till exempel ett synligt giftmoln rulla in kan makthavare alltid förlita sig på att Dagens Nyheter skriver: Bara för att folk faller ihop och dör av gasen behöver man inte tro att den är farlig…

Om ett stort problem hotar: Fokusera på ett litet problem och förklara för folket att det är detta lilla problem vi måste ta itu med. Människor värjer sig mot stora och farliga hot. Erbjuder man dem en lätt utväg väljer de nästan alltid att tro på den. Hur absurd den än är.

Enligt den senare metoden hanteras nu masströmmarna av flyktingar och migranter. Politisk logik löser problemet med åtminstone tiotals miljoner människor som tvingas bort från sina hem, genom att fokusera på en liten och hanterlig siffra. Följaktligen är problemet löst om vi bara kan fördela mottagandet av hundratusen ”rättvist” mellan Europas länder. Då finns inte längre det stora problemet. Politikerna har ju förklarat att det bara handlar om dessa hundratusen.

Och godtrogna och lättlurade människor strömmade idag till Medborgarplatsen i Stockholm i tiotusental för att få uttrycka sin solidaritet och få höra Stefan Löfven ljuga dem fulla. Efteråt, när det går upp för dem hur blåsta de har blivit kommer det att svida av skam så till den milda gräns att de intill döden kommer att neka till att ha blivit lurade. Så fungerar det nämligen när lögnen i efterhand visar sig alltför barnslig och man ändå har låtit lura sig.

Så reagerade Pajalaborna som på uppmaning av Löfvens sektbroder Sven-Erik Bucht lät lura sig att satsa sina besparingar i ett gruvprojekt som var så dödfött att minsta barn borde ha begripit att det var bluff. Men skammen plågar Pajalaborna så illa att de generat leende rycker på axlarna och konstaterar att ”det får man ta”. Inte ett ord om att de var så jävla dumma i huvudet att de lät sådana lätt genomskådade skurkar blåsa dem. Istället är hållningen: inte gjorde det mig något att jag blev av med alla mina besparingar…

Men sekten som Löfven och Bucht tillhör har lång vana från att lura skjortan av enkelt folk och den sista idioten är ju inte född ännu. Och kanske kan man inte begära för mycket. Bara för att man närmare tio gånger har blivit lurade av Löfven eller Bucht kanske det inte är rättvist att begära att folket ska kunna genomskåda lögnen den elfte gången. Det är ju en ny lögn varje gång. Om det var samma lögn som återkom gång efter gång…då kanske…men bara kanske…? I slutändan är det ju kanske folket som lurar sig självt. Politikerna säger ju bara det folk vill höra. Att det inte är någon fara. Bara vi drar åt svångremmen och skänker våra pengar till de till ”rörelsen” knutna katastrofparasiterna ska allting bli bra.

Södertälje söndagen den 6 september 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: