söndag 6 september 2015

Jag delar INTE

.
uppfattningen att människors misär ska exploateras av katastrofparasiter med medias hjälp.

Jag delar INTE heller åsikten att media ska exploatera misären på ett sätt som är till skada för alla utom media självt.

Däremot tycker jag att Bonnierpressen ska använda sitt inflytande, till att utsätta våra proamerikanska mutkolvar till politiker, för press att motverka det amerikanska söndertrasandet av fattiga länder, vilket är det som främst driver människor på flykt från sina hem.

Bästa medarbetare inom Bonnierpressen:  

- Befria Er från det psykopatiska oket och inför hederlighet och yrkesstolthet som viktiga kriterium för journalistiken inom Bonnierpressen!

Södertälje söndagen den 6 september 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: