söndag 6 september 2015

Avundsjukan sprider sig bland politikens linslusar

.
Stefan Löfvens ställningstaganden i flyktingfrågorna må vara ohållbara redan i det relativt nära perspektivet. Men icke desto mindre tilldrar sig uppmärksamheten de fått politikens andra linslusars avundsjuka. Ikväll exempelvis kliver Fp-ledaren Jan Björklund fram och vill att statsministern ska kalla till ”partiledaröverläggningar” i flyktingfrågan.

Partiledaröverläggningar är ett odemokratiskt nästan fascistiskt maktinstrument som saknar lagligt och demokratiskt stöd i Sverige. Det är ett instrument som samlar nästan all makt som folket har skickat till sina riksdagsmän i händerna på ett fåtal maktgalna Hitlerämnen - i strid med folkets i val uttryckta vilja.

Löfven ska naturligtvis inte kalla till partiledaröverläggningar - om han inte är fascist eller kommunist förstås. Han ska istället ta upp frågan i riksdagen med väljarnas valda ombud.

Om man vill ta upp frågan på partiledaröverläggningar bör man först tillsätta en statlig utredning med syfte att klara ut om partiledaröverläggningar över huvud taget går att förena med det svenska demokratiska styrelseskicket. Om det mot förmodan visar sig möjligt bör man föreslå riksdagen att ändra grundlagen. Intill dess bör man avhålla sig från fascistmetoderna.

Det är en farlig väg man är inne på när inte lagstiftarna bryr sig om att följa demokratiskt beslutade lagar. Om inte lagstiftarna bryr sig om att följa lagen - hur många kommer då att göra det?

Södertälje söndagen den 6 september 2015
Mikael styrman

.

Inga kommentarer: