lördag 5 september 2015

Hur länge får Merkel sitta kvar?

.
Närbesläktad med frågan om vem som är flykting och vem som är migrant är även frågan om ett land i relativ fred men utsatt för terroristdåd också genererar flyktingar? 


Jemen

Förr var Jemen ett sådant land. Relativ fred. Amerikanska drönare mördade systematiskt men slumpmässigt delar av befolkningen. Numera fullskaligt inbördeskrig och inblandning från flera länder. Tyskland och Sverige nästa för befolkningen? (Folkmängd 24 miljoner.) Och inte ett ont ord om USA.


Pakistan

I Pakistan råder ännu fred, trots diverse återkommande skärmytslingar vid gränsen till Indien. Folkmängden är 182 miljoner. Återkommande amerikanska terrorattacker med helikoptrar och amerikanska drönare mördar delar av befolkningen godtyckligt. Med tiden bryter den amerikanska drönarterrorn ned staten, rättsväsendet och ekonomin. Blir pakistanierna migranter eller flyktingar? Blir de Tyskar eller Svenskar? Inte ett ont ord mot USA från Tyska och Svenska politiker.


Afghanistan

Situationen är snarlik den i Pakistan. Men krig eller inbördeskrig har rått sedan den sovjetiska ockupation 1979. Nu mer lågintensivt krig. Afghanskt normalkrig? Även Sverige har varit med och ockuperat. Folkmängd 30 miljoner och amerikanska drönare håller igång mördandet och bryter ned det som finns kvar av civilsamhället. Inte ett ont ord från Tyska och Svenska politiker om den amerikanska terrorn. Blivande Tyskar eller Svenskar? Har svenska staten nått ut med marknadsföringen?

Bara i dessa tre länder finns 236 miljoner latenta Tysk-Svenskar som behöver cyklar, bostäder, sjukvård, skola och lära sig språket. Och det är synd om nästan alla. Ändå inte en skugga på USA:s bröst. 

Det finns mer än 7.000 miljoner människor i världen. Minst 6.500 miljoner av dem har sämre levnadsvillkor än den generella nivån i Sverige och Tyskland. Har Löfven och Merkel förvandlats till någon sorts globala garanter för levnadsstandard för hela världens befolkning? Har Löfven och Merkel förlorat förståndet?

Måste även Sverige och Tyskland störtas i inbördeskrig för att inte våra ryggradslösa politiker duger till att säga ifrån mot USA så att människor får leva i fred?

Det är knappast meningsfullt att fråga hur länge Löfven kan sitta kvar. Ett land som kan göra Löfven till statsminister, dessutom utan att ha valt honom, finns det nog inte mycket hopp om. 

Men hur länge kan Angela Merkel sitta kvar? 

När ledsnar tyskarna?

Södertälje lördagen den 5 september 2015
Mikael Styrman

.

2 kommentarer:

Martin sa...

Fråga Washington :p

Mikael Styrman sa...

Dick Cheney, kanske? :-)