måndag 7 september 2015

Nyheter från Drömfabriken

.
Nyheterna om Syrien fortsätter att strömma in. Men hur mycket av det vi matas med är riktiga, trovärdiga, nyheter? Hur mycket är istället falsifikat från Drömfabriken, ägnade att rättfärdiga vad de amerikanska psykopaterna ställt till med och att skylla ifrån sig på andra?

Det är inte så lätt att veta om det enskilda nyhetsinslaget är fågel eller fisk. Men vad gäller det sammantagna nyhetsflödet talar decennier av erfarenheter för att den helt övervägande delen av nyheterna som når oss i samband med olika krig kommer från Drömfabriken. Och USA är inblandat i alla krig, antingen direkt eller indirekt, inte sällan på båda sidor.

Det började riktigt spåra ur under Andra Världskriget, när Nazi-Tyskland mot slutet av kriget blev ikappsprunget av England och USA som terrornation nr 1. Numera berättas nog det mesta även om segrarmakternas terrordåd under kriget, om än återhållsamt. Svårast är nog ännu svenskarnas förhållningssätt till Sveriges göranden under kriget.

Om Koreakriget fick inte svenskarna veta mycket som var sant. Faktum är nog, tror jag, att svenskarna fortfarande inte har fått veta sanningen om Koreakriget.

På snarlikt sätt var det på väg att gå i Vietnam, men en demoraliserad och nedknarkad amerikansk armé förlorade alla koncepter och krigets meningslöshet och grymheter tog sig in i de amerikanska vardagsrummen innan man flydde Vietnam hals över huvud. Men ännu föds vanskapta barn i mängder som ett minne över den amerikanska industrins framgångar i Vietnam.

President Ronald Reagan, med ett förflutet som filmskådespelare var kanske den som inledde låtsaskrigens era med sin invasion av Grenada 1983, under den amerikanska valrörelsen. Det var också under Reagans tid som Överstelöjtnant Oliwer North sålde vapen till det i blockad varande Iran, för att finansiera bidrag till Contras som skulle störta Sandinistregeringen i Nicaragua.

President George H W Bush, med sitt förflutna som CIA-chef, gjorde glatt metoden till sin. Vi som har några år på nacken minns ännu de generande bilderna av låtsaslandstigningen i Somalia 1992, med pressfotograferna framför de landstigande soldaterna, backande mot land, med ryggen mot ”fienden”. Dessa generande bilder har den amerikanska censuren numera rensat bort från Google. Efter George H W Bush har låtsaskrigen, mot påhittade fiender, blivit vardagsmat.

Ett slags crescendo inleddes med den iscensatta attacken mot World Trade Center med vars hjälp nedmonteringen av vår civilisation av allt döma inleddes av sonen George W Bush. Ett flertal länder har härjats under Bush  och hans efterträdare tid. Nämnas kan och bör Afghanistan, Pakistan, Jemen, Irak, Libyen, Syrien och Ukraina. 

Och nu förväntas vi tro på den rapportering som sker till oss och påstås komma från Syrien. Det är nog svårt att veta vad som är sant  av det som når oss. Framför allt uppgifterna om vem som ställer till med vad. Mot bakgrund av den roll som USA spelat för att avsätta Assad finns det nog anledning att ta del av svenska medias rapportering med ett kritiskt sinnelag.

Södertälje måndagen den 7 september 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: