lördag 5 september 2015

Migrant eller flykting?

.
Idag sa man på ekot att 6.500 flyktingar gått över gränsen från Ungern till Österrike. Men hur många migranter hade gått över gränsen? Det sa man inget om. Är det så att media numera sätter likhetstecken mellan migrant och flykting? Eller är det bara vissa migranter som är flyktingar? Vilka i så fall? Hur bestämmer man vem som är vad? Är den som kommer från ett land som inte är i krig också flykting? Hur missnöjd behöver man vara med sin lott i livet för att inte längre vara migrant utan istället bli flykting?

Södertälje lördagen den 5 september 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: