onsdag 16 september 2015

Är alla kommuner skyldiga hjälpa till?

.
Rubriken syftar naturligtvis på flyktingmottagningen. Och så säger Stefan Löfven i alla fall att de är. 

Men det är naturligtvis svammel. Sveriges kommuner har skyldighet att agera som dess kommuninvånare vill, eftersom vi har kommunal självbestämmanderätt och i kommunen bestämmer ytterst de medborgare som är bosatta i kommunen och har rösträtt i den. 

Att ägna sig åt sådant som äger rum utanför kommunen angår över huvud taget inte kommunen. Vare sig det är någon annanstans i Sverige, i ett annat land eller en annan världsdel. Vi har visserligen sett ett antal kleptomaner, partivänner till Löfven för övrigt, stjäla miljarder av sina kommuninvånare under förevändning att de skulle odla etanol i Tanzania. I verkligheten berövade de bara fattiga tanzanier sina försörjningsmöjligheter. Med ett fungerande rättsväsende skulle de ansvariga naturligtvis suttit på livstid eller näst intill. Det kan ifrågasättas om de inte även skulle åtalats för brott mot mänskligheten. Konsekvenserna av deras brott syns vid Europas gränser. Istället är de naturligtvis ostraffade. Det brukar nationalsocialdemokratiska tjuvar vara, vare sig de hamnar i regeringen eller ej.

Men stöld och rovdrift utförd av nationalsocialdemokratiska kleptomaner blir inte bestraffade av den politiska parodi till rättsväsende som vi är begåvade med. Så det är väl ingen som på allvar tror att Stefan Löfven och de andra brottslingarna vare sig kommer att följa lagen eller låta skriva om den för att kunna lagligt genomdriva sina stolligheter. Det är väl som hans landsbygdsminister brukar säga: ”Lägger lagen hinder i vägen kringgår vi den.”

Finnarna stänger sina gränser mot Sverige. Det är nog klokt det. Med vänner som Löfven och hans kumpaner behöver ett land inga fiender.

Södertälje onsdagen den 16 september 2015
Mikael Styrman

.

5 kommentarer:

Anonym sa...

står det i klartext i grundlagen att kommunerna har självstyre. Det innebär
alltså att varken rikspolitiker, statliga verk eller landsting har någon som
helst befogenhet att bestämma hur många flyktingar en kommun ska ta emot. Om
rikspolitikerna har släppt in fler flyktingar än kommunerna vill ta emot är det
rikspolitikernas problem – inte kommunernas. Vad än kommunpolitikerna beslutar
när det gäller antalet flyktingar och anhöriginvandring är det kommunerna som
har juridiskt rätt. Det är ett direkt och flagrant brott mot grundlagen att ens
skicka ut ett förslag på remiss som går emot grundlagen. Remissen borde alltså
anmälas till KU i första läget, eftersom man inte kan skicka ut remisser som
sedan ska vara grund för propositioner där man fundamentalt går emot grundlagen.
Man kan inte ens föreslå att en grundlag ska brytas, det är en ren
självklarhet.

Anonym sa...

Jag antar att du med benämningen nationalsocialdemokrater även inkluderar alliansens alla partier, och även resten av den rödgröna röran.vi börjar bli många som önskar Gösta Boman tillbaka. /Jonas.

Anonym sa...

Med kommunister iniltrerade i kommunhusen så går nog allt bra...

https://varjager.wordpress.com/2015/09/18/varfor-vissa-flyktingar-aldrig-borde-ha-slappts-in/

Mikael Styrman sa...

Det var väl inte så konstigt att de försökte vrida sig lös från den slavliknande tillvaron och det rättslösa tillstånd som många befinner sig i till följd av USA:s utsugning, direkt eller indirekt.

Jag tycker det känns märkligt att det inte finns något mellanting mellan att vara amerikansk slav och att vara kommunist. Man borde inte behöva vara kommunist för att inte vilja vara slav.

Man kan också tycka att det är märkligt att om man är USA-vän tycks man inte ha ett ont ord att säga om att människor görs rättslösa och mördas och torteras godtyckligt. Är USA-vän verkligen liktydigt med att vara blind, döv och totalt oempatisk?

Mikael Styrman sa...

Gösta Bohman var väl den sista hederliga borgerliga politikern?