måndag 2 februari 2015

De judiska bankirerna

.
Intensiv hatkampanj

Med förundran har jag följt hur man ganska systematiskt och intensivt bombarderas med mail och länkar via Internet, vilka har till syfte att förklara allt ont med judiska bankirers ondska. Fenomenet är inte nytt. Judehat och judeförföljelser har uråldriga anor. Men några omständigheter som haft betydelse kan identifieras.


Första världskriget…

Det Första Världskriget var kanske det sista stora feodalkriget, i den betydelsen att kungahusen hade stor betydelse för krigets start och förlopp. Som vanligt i människans krig var det samhällseliten som blev kränkta, eller var giriga, eller fann någon annan anledning att kriga. Men det var folket längre ned på samhällsstegen som utkämpade krigen, blev dödade eller lemlästade, förlorade sin försörjning och drabbades av armod på grund av förstörda försörjningsmöjligheter eller invaliditet. Samhällseliten nyttjade, som alltid i krig, sin möjlighet att tvinga sämre beställda att utkämpa deras krig, eller bli ställda framför en exekutionspatrull av sina egna. Men oftast behövdes ingen exekutionspatrull. Allmänheten brukar med pressens och samhällsapparatens hjälp kunna manipuleras att tycka att det är en bra idé att gå ut i krig och bli dödad eller lemlästad, utsätta sig för tusen vedermödor och i bästa fall få en trumpetstöt och en järnbit att mallas över, efter obeskrivligt lidande.


…skapade stora orättvisor…

Tyskland drabbades hårt av Första Världskriget. Hårdhänta segrarmakter stympade Tyskland både geografiskt och ekonomiskt, med utbredd misär och anarki som följd. Men alla tyskar drabbades inte av armod. En del hade kunnat berika sig på kriget, som nästan alltid är fallet med krig. Annars skulle det nog inte finnas några krig. I Tyskland skylldes Första Världskriget på de ”judiska bankirerna”. Av detta kan man framför allt vara säker på två saker. Någon berikade sig på kriget och hade ekonomisk kraft att skylla det på någon annan. Att det blev just judiska bankirer har historiska och urskiljbara förklaringar.


…som gärna skylldes på judarna

Följden blev att egoister och psykopater, som inte skydde några metoder för att förbättra sin egen livssituation, bedrev en hänsynslös förföljelse- och plundringskampanj. Mot vem? Mot judiska bankirer? Nej. Säkert drabbades sådana också, men framför allt riktades förföljelsen mot vanliga judar, på alla nivåer och framför allt på lägre nivåer i samhället. Mindre bemedlade och medelklassjudar kunde inte rimligen vara skyldiga till Första Världskrigets följder, men det var dessa som framför allt drabbades av psykopaternas förföljelse.


Mobbningens dynamik

Mobbningens dynamik, som fortfarande styr vårt samhälle, bjuder att om människorna är tillräckligt dumma i huvudet för att tycka att det är en bra idé att gå ut i krig, är de också tillräckligt dumma i huvudet för att kunna manipuleras att driva förföljelse mot judar, eller mot någon annan grupp som mer bemedlade eller karriärsugna vill rikta uppmärksamheten mot, eller skylla missförhållanden på. Det normala är att många som mobbar gör det av makt- och framgångslystnad, men också av rädsla för att själva bli mobbade. Den som själv mobbar blir inte mobbad - det är strategin.


Kristna psykopater startade förföljelsen

Beträffande de historiska förklaringarna vill jag göra gällande att judeförföljelsernas ursprung är religiöst. Förföljelsen mot judarna, i den form som lett fram till dagens judeförföljelser i Europa, startades av psykopater i den kristna kyrkan. Judarna var det folk som låtit döda Jesus. Det kunde användas av kyrkan i dess klättring mot makten och rikedomen här på jorden.


Kunskapsfientlig kyrka höll okunniga människor i skräck

Kyrkan, framför allt den katolska kyrkan, höll sedan befolkningen i hårda och dogmatiska tömmar. Kyrkans makt växte till i det vakuum som uppstod efter stadsstaten Roms förfall och undergång. Med jordiska straff, tortyr och hot om skärselden hölls Europas befolkning sedan i herrens tukt och förmaning. Kyrkans läror stod ofta i strid med verkligheten och naturvetenskapen. I kraft av sin starka ställning kunde psykopaterna som ledde kyrkan beteckna naturvetenskaplig kunskap som irrläror och hädande. Man kan säga att den katolska kyrkan var den tidens naziströrelse i vilken de uppsatta kunde leva och parasitera på sina medmänniskor och förfölja dem. Denna förföljelse, som i hög grad var kunskapsfientlig, och byggde på att människor hölls i okunnighet, terroriserade Europas befolkning nästan ända fram till våra dagar. Inkvisitionen som drog land och rike kring torterade och avrättade människor ända in på 1800-talet i vissa områden.


Kristna förbjöds att ta ränta

På 1100-talet förbjöd påven de kristna att ta ränta i samband med penningutlåning. Men förbudet gällde ju inte inom den judiska tron. Lånemarknaden och finansieringsbehoven fanns i den tidens näringsliv - de europeiska kunga- och furstehusen. Påvens, och kyrkans beslut, kom att fungera som ett näringsförbud för de kristna européerna, vilket gav judarna en mycket påtaglig konkurrensfördel. Judarnas situation var märklig. De förföljdes, men kunde bedriva finansverksamhet. Många låntagare utnyttjade judarnas utsatta situation till att inte betala sina skulder. Om någon uppsatt låntagare hade svårt att betala, kunde det resultera i judeförföljelser. Judarnas av tradition starka ställning på finansmarknaden är således inte följden av att man på något sätt skott sig, eller roffat åt sig den positionen. Den är istället följden av att européerna varit för okunniga, dumma i huvudet och fega för att kasta av sig kyrkans psykopaters förtryck. Korkade och kuvade förfäder är inget legitimt skäl att förfölja judar.


Karriärister försöker kopiera mellankrigstidens nazister

Att det idag pågår, eller att det finns de som försöker få igång judeförföljelser, enligt ungefär samma snitt som de tyska nazisterna använde sig av under mellankrigstiden, finns det säkert flera förklaringar till. En är säkert, att människor som studerat sig till att man på det sättet kunde ta sig till makten under mellankrigstiden, försöker göra om tricket idag, med snarlika metoder.


Judarna tjänar på krig - precis som andra gör

Då som nu finns det människor som tjänar på att det blir krig. Judarna har av nyss nämnda historiska skäl en stark ställning inom finansvärlden. Det innebär inte att de i högre grad än någon annan tjänar på krig. Tvärtom skulle det vara utomordentligt konstigt, om judarna hade en stark ställning inom finansvärlden, men inga judar, endast andra, tjänade pengar på krig.


Människor låter sig manipuleras

Problemet är inte judarna, inte ens de judiska bankirerna. Problemet är istället folket som är så dumt att det låter lura sig in i krig av makthavare och karriärister med hjälp av deras underhuggare i media. Det gäller för de flesta, konventionella såväl som dagens krig mot terrorister, som allt detta lallande med onödiga och onyttiga säkerhetskontroller. Kontroller som inte gör någon nytta. Som möjligen är ett bra medel mot ett hot som inte finns. Men ett behov av trygghet skapas genom att skrämma upp folket med allehanda domedagsprofetior och false flag-operationer. Sådana bedrivs inte bara av stater och av militärer som vill ha jobbet kvar. Det bedrivs även av stora företag som skapar efterfrågan för sina produkter, genom att skrämma och terrorisera människor.


Känn igen historiska tricks när de återkommer

Känner man den historiska bakgrunden har man lättare att känna igen psykopaternas tricks och kan lättare undgå att gå i fällan, eller låta sig ryckas med i deras kampanjer.


Många aningslösa även bland troende agitatörer

Sedan är det en annan sak, att många av dem som driver dessa kampanjer inte själva har tänkt ut dem. Ofta inser de inte ens att de är manipulerade. Andra bryr sig inte. Många är indoktrinerade till den gräns att de har överlåtit sitt tänkande till någon annan. De är sannolikt ofta lika troende som de okunniga muslimer, vilka återkommande omskrivs i våra media, vilka tror än det ena och än det andra om sin egen religion. Ofta sådant som är helt felaktigt. Inte sällan resultatet av någon lokal religiös psykopats manipulationer.


Dumheten människans värsta fiende

Dumhet, okunnighet och en vilja att tro finns överallt i världen. Vi kanske inte kan göra så mycket åt det. Det är åtminstone inte lätt. Men vi kan åtminstone försöka undvika att själva gå i samma fälla som andra gjort före oss, med känt resultat.

Södertälje måndagen den 2 februari 2015
Mikael Styrman
.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Men herregud vilken idiot du är. Det är så tröttsamt att höra ditt patetiska juderövslickeri hela tiden. VAKNA, för i helvete!

Mikael Styrman sa...

Det är mångomvittnat, att när man väl blivit hjärntvättad av en sekt så sitter man fast i ett hjärngrepp. Få människor har kraften att ta sig ur deras grepp utan hjälp av andra. Det finns ett otal böcker skrivna och filmer gjorda på temat. Den som är fånge i sektens tankevärld tycker att allting är solklart.

Jag hoppas att det ska gå bra för Dig och att Du ska lyckas ta Dig lös och återfå kontrollen över Din tankevärld.

Så småningom kommer Du säkert att finna att andra utnyttjat Dig för sina egna syften. Att världen inte är så enkel att man bara behöver peka ut en grupp, eliminera den och sedan är alla problem lösta. Och Du kommer säkert också att finna att det inte saknas galningar som vill peka ut än den ena och än den andra gruppen, allt för att gynna sina egna syften.

Lycka till med återvinna kontrollen över Ditt liv!

Anonym sa...Jag delar herr Styrmans uppfattning om att judar oförtjänt
misskrediterats och förföljts då det tjänat andras syften
på olika vis.
Dock anser jag ej att vad som skett historisk kan rättfärdiga
hur staten Israel och dess innevånare beter sig mot palestinier
och om jag begriper saken rätt även en sorts apartheid mot
de etniska araber som är israeliska medborgare eller i vart fall
bor och lever i Israel.
Att sätta likhetstecken mellan Israel/israeler och Judisk stat/judar
kanske är att generalisera, men så resonerar ändå jag personligen.
Då judiskt, eh ursäkta, israeliskt attackflyg bombar ett sjukhus
eller skola eller för all del några fn-observatörer de inte vill ska
se vad som sker är det alltså ganska naturligt att detta väcker
avsky hos många, däribland mig!
De historiska judeförföljelser herr Styrman i min mening korrekt och objektivt skriver om i blogginlägget,
är alltså för mig ett annat fenomen än
den rättfärdiga vrede och avsky staten Israels agerande skapar
hos mig och säkert även många andra, att personer av arabisk
eller palestinsk härkomst känner ännu starkare angående detta
är givetvis även det fullt begripligt.
Nu kan självklart inte judar boende exempelvis i Malmö bära ansvar
för vad staten Israel gör, men däremot är detta till skillnad
mot högerextremt svammel om judiska bankirer en högst verklig
realitet som ej kan bortses från då man objektivt skall
analysera varför judar trakaseras även i nutid.
/ fänrik Stål


Mikael Styrman sa...

Svar till ”fänrik Stål”:

Ja, Israels agerande är något helt annat och det är en underdrift att beskriva det som en enorm skandal. Det skadar Israeler, Judar, Palestinier och Araber och kanske även andra.
Om detta finns mycket att säga, vid lämpligt tillfälle.