måndag 16 februari 2015

Den accelererande antisemitismen

.
Att antisemitismen är på frammarsch och har varit det en tid har nog inte undgått någon, åtminstone inte den som har ögon att se med. Att judar förföljs i tider av dålig ekonomi är heller inget nytt. Orsaken är sannolikt densamma nu som förr.

Visst har det skett en omfattande invandring av araber och muslimer som har förstärkt antisemitismen. En del av dessa tycker sig ha rätt att ta med sig den 5.000-åriga konflikten hit. Men det är bara en del av förklaringen. Den stora bearbetningen och propagandan utövas av icke-muslimer, fast inte synligt.

I tider av havererad ekonomi och/eller politiskt vanstyre får judarna lätt klä skott för att de ansvariga ska kunna komma undan. Så gick det i Tyskland efter första världskriget. Metoden har fungerat förr. Det bör därför inte förvåna att den prövas igen.

Med andra ord kan vi finna de ansvariga för den ökade antisemitismen i ledande ekonomisk-politiska kretsar. Vetskapen om hur man har stökat till Europas ekonomi är inte känd i breda folklager. Men den är mycket välkänd i ledande kretsar. Därför är det inte konstigt att man nu bearbetar opinionen för att kanalisera mobbens missnöje, bort från sig själva och mot judarna.

Det kommer nog inte att vara lätt att leda den här teorin i bevis. Det är samma fenomen som Uppdrag Granskning lyckades visa på i valstugorna inför valet 2006. En sanning framför kameran, en annan mellan skål och vägg.

Inte heller kommer det att vara lätt att binda de tongivande höjdarna bakom detta. De passar sig väldigt noga för att få skit under naglarna och skulle de ändå få det är Dagens Nyheter och den övriga Bonnierpressen, med flera media, snabbt framme och tvättar ren höjdarnas händer.

De ansvariga för vanstyret och för det som komma skall, omger sig vanligen av en fanclub som beundrar dem, rent av dyrkar dem. Det behövs inte många antydningar så är gaskammarinkastarna igång med sina kampanjer. Allt för att behaga föremålen för sin beundran. Det är inte ens säkert att alla begriper att de blivit manipulerade. De som driver sådana här kampanjer på fotsoldatsnivå är ofta hopplöst korkade. Det är därför de är användbara och det är därför de är farliga.

I tider av kollapsande ekonomi är det inte roligt att åka blåljuskortege mellan exhibitionistiska jippon utan att ha riktat mobbens uppmärksamhet mot någon annan. Efter hand som ekonomins utförsbacke fortsätter, liksom kollapsen för samhällsviktiga funktioner, kommer vi därför att kunna se en tilltagande antisemitism. Fler grupper kan naturligtvis påverkas.

Antisemitismen finns inte av en slump. Den finns för att någon drar nytta av den.

Södertälje måndagen den 16 februari 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: