torsdag 12 februari 2015

Rövarkapitalism i skolvärlden

.
Man hade kunnat förvänta sig att privata företag som ger sig in i skolvärlden skulle kunna tillföra något. Det skulle kunna skapa god lönsamhet genom högre kvalitet. Högre kvalitet får man ta betalt för, eller belönas för genom att föräldrar måna om sina barns skolgång placerar sina barn i en skola som tillhandahåller god utbildning.

Högre kvalitet i skolvärlden torde vara intimt förknippat med duktiga lärare. Duktiga lärare brukar av det kapitalistiska systemets försvarare anses vara belönade med höga löner. Därför var det märkligt när det visade sig att det privatägda Akademedia betalade lägre löner än den offentliga sektorn. Ännu märkligare blev det när Akademedias chef uttalade sig i TV och sa att till duktiga lärare betalar Akademedia högre löner än den offentliga sektorn gör. Ändå betalar Akademedia lägre genomsnittslöner.  Innebörden av det är naturligtvis att Akademedia har sämre lärare än den offentliga sektorn. Det framgår inte av det sagda varför. Beror det på att Akademedia inte har prioriterat duktiga lärare för att annat varit viktigare? Eller beror det på att Akademedia inte lyckats attrahera duktiga lärare? Oavsett skäl blir konsekvensen sämre utbildning.

Vi har en havererad offentlig skola som levererar undermålig utbildning. Vi behöver inte ett havererat privat alternativ som också levererar havererad utbildning. Däremot behöver vi ett privat alternativ som är bättre än den offentliga havererade skolan. Ett privat alternativ som kan tillhandahålla effektivare förvaltning och/eller bättre utbildning.

Av det inträffade kan vi möjligen dra slutsatsen att alla som intresserar sig för att tillhandahålla utbildning inte nödvändigtvis är lämpliga att göra det, samt att en stor plånbok inte är någon garanti för en klok strategi.

En havererad offentlig elefant är inte lämpligt att ersätta med en havererad privat elefant.

Vi måste lära oss att skilja på begreppen stor och bra i Sverige. De är ibland synonymer, men långt ifrån alltid.

Södertälje torsdagen den 12 februari 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: