torsdag 12 februari 2015

Sätt in de inhemska tattarna!

.
Polisen slog till mot tattarna i Stockholm på onsdag morgon och städade upp deras svinstior. Jag vill särskilt betona, att polisen INTE slog till emot romer från Rumänien som uppehåller sig i Stockholm. De slog istället till mot just tattare som satt i system att tilltvinga sig förmåner från den övriga befolkningen genom att bryta mot alla nationella normer, tigga istället för att arbeta och framför allt svina ned. Metoden för att tigga går ut just på att ta på sig offerkoftan och demonstrera hur man ”tvingas” bo utomhus under miserabla förhållanden och bland annat så skapa illabefinnande och dåligt samvete hos lokalbefolkningen.

Nu blir det förmodligen inte så stor effekt av polisens insats. De kommunala dilletanterna som i strikt egoistiskt syfte leker jultomte med skattebetalarnas pengar ordnar nämligen gratis lägenheter åt tiggarna för några dagar. Sedan är de ute på gator och torg och svinar ned igen.

Hundra år har det tagit kloka och framsynta människor att dra upp svenskarna ur Fattigsveriges misär och sjukdomar. På något enstaka år lyckas dagens idioter till politiker återförpassa Sverige till utgångsläget.

Bättre än att låta de kommunala jultomtarna hålla på och lalla med tattarna vore ju att kasta ut dem, återförpassa dem till sina hemorter. Men inte ens det klarar man av. Ändå finns lösningen hela tiden inom räckhåll.

Det är ju bara att göra som när man plundrar de egna medborgarna. Släpp lös den inhemska tattarorganisationen i ordets negativa betydelse: Anders Sundström, Yvonne Fredriksson, Johan Gullesjö, Hans Andersson och maffians stödorganisationer Skatteverket, Kronofogden, Kaidings Advokatbyrå, förvaltningsdomstolarna och det övriga ”rättsväsendet”.

Jag lovar, inom kort kommer tattarna i så fall att bege sig hemåt. Sverige kommer inte ens behöva bjuda dem på biljetter. De kommer att gå hemåt till fots, tacksamma att få behålla kläderna på kroppen.

Det är stötande att vi har en sådan vältrimmad och skamlös maffiaorganisation och inte använder den till nationens fromma. Varför ska en sådan resurs bara få användas till att utarma landet genom plundringarna av Vattenfall, LKAB, Telia, Ekfors, Längmanska Klantfonden, pensions- och försäkringsspararna med flera ställen där slöddret kan finna byte som blir tillgängligt i avsaknad av ett fungerande rättsväsende.

Sätt in de inhemska tattarna mot de rumänska tattarna så att vi får lite ordning i det här landet!

Södertälje torsdagen den 12 februari 2015
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Anonym sa...


Herr Styrmans förslag att låta befintlig samhällsstruktur avhjälpa
problemet med tiggarna låter i mina ögon mycket intressant.
Min egen vinkling dock något annorlunda, detta enligt följande:
Balkantiggarna säger sig inte vara organiserade på något vis,
således kan de inte åberopa ett anställningsförhållande gentemot
någon annan aktör i Sverige eller för den delen annat EU land.
Den som bedriver affärsverksamhet i Sverige är mig veterligen
skyldig att redovisa sina inkomster till skattemyndigheten, och
i de fall detta ej efterlevs och sagda myndighet kan göra sannolikt
att affärsrörelsen ändå haft inkomster blir man rutinmässigt
taxerad utifrån vad myndigheten beräknar att ens inkomster varit,
detta gäller såväl illegal verksamhet som hembränning och svartkrogar,
så som legala verksamheter som caferörelser och tobakshandlare.
Värt att notera är att även prostituerade som även om deras verksamhet
är fullt legal för dom men inte för deras kunder också taxerats för
beräknade inkomster på detta vis, staten gör såldes i normalfallet
ingen som helst skillnad på illegala, fullt legala, och verksamheter
i gränslandet mellan legalt och illegalt.
Utifrån detta ser jag ej problemet med att kräva tiggarna på skatt
och egenavgifter för den verksamhet de bedriver som egenföretagare.
Självklart skall de informeras om vårt regelverk med F-skattesedel
och momsredovisning, och få en ärlig möjlighet att fortsätta sin
verksamhet som ärligt talat inte är mer anstötlig än vad den
genomsnittliga telefonförsäljaren kan anses vara. Men vill de
ta del av våra inkomster och vårt välstånd måste de självklart
solidariskt bidra till det skattesystem som nu så generöst förser
dom med bostäder på många orter i vårt land.
Jag känner ej i detalj till på vilka grunder man kan utvisa och
belägga EU medborgare i Sverige med inreseförbud, men upprepad
ekonomisk brottslighet så som skattebrott och underlåtelse att
redovisa moms på affärsverksamhet borde rimligen vara grund
för utvisning och inreseförbud.
/ fänrik Stål
Mikael Styrman sa...

Ja, om maffian kan använda skattemyndigheten till att hitta på inkomster och straffbeskatta påhittade inkomster fast de vet att de i verkligheten inte finns, allt för att kunna plundra hederliga företagare och slänga in dem i politiskt fängelse, då borde de faktiskt kunna skönstaxera balkantiggarnas bevisligen existerande näringsverksamhet.

Eller är den andliga gemenskapen mellan de svenska och de rumänska tattarna allt för stark för att det ska kunna ske? En korp hackar inte en korp, som vi brukar säga i Tornedalen.