tisdag 24 februari 2015

En ögonblicksbild av den svenska nazismen

.
Enligt ett meddelande som når mig nu har den kriminella konkursförvaltaren i Ekfors Kraft AB:s politiskt dirigerade konkurs ”sålt” Ekfors Kraft AB:s kraftverk till Övertorneå kommun för 8 miljoner kronor. Det påminner inte så lite om hur Herman Göring och de andra nazisterna utnyttjade en moraliskt kaputt tysk stat under 1930-talet till att berika sig genom att stjäla bland annat judisk egendom.

2011, en tid efter att Ekfors trycktes i konkurs genom att genomföra en tvångsförvaltning som omhändertog alla intäkter i bolaget gjorde vi en jämförelse med kraftaffärer som gjorts åren innan av snarlika anläggningar. De betalade priserna indikerade ett värde i intervallet 80-85 miljoner kronor för Ekfors kraftverk. Då hade vi inte tagit hänsyn till att Ekfors kraftverk var nyrenoverade, vilket jämförelseobjekten inte var.

Kronofogden lät några månader tidigare göra en politiskt styrd värdering som bland annat genom att ta bort ungefär halva den årliga produktionen med mera, värderade ned verken till ca 25 miljoner kronor. Och nu har skurkarna Sundström och Andersson, med ”rättsväsendets” hjälp ”sålt” verken för åtta miljoner.

Det är klart att marknaden har försämrats, beträffande energipriserna sedan vår analys gjordes. Å andra sidan har räntorna trampats ned ytterligare vilket är viktigt när det gäller krafttillgångar och höjer värdet på dem. Men det är rimligt att värdet ändå kan ha sjunkit något i förhållande till vår analys. Men det är också helt orimligt att det ens skulle kunna komma i närheten av åtta miljoner, som motsvarar ca 10-15% av värdet.

Naturligtvis är det en värdemätare på hur långt det moraliska förfallet nått i det svenska samhället, inte minst rättsväsendet. Framför allt är det ett mått på hur långtgående privata initiativ som krävs för att rensa bort slöddret från inflytelserika platser i vårt samhälle. Något annat sätt finns nog inte. Tyvärr kommer det inte att gå utan att det i stor utsträckning kommer att drabba den tigande medbrottslingen allmänheten som numera helt synes sakna moralisk kompass, gärna är med och plundrar och egentligen bara är intresserad av att inte bli plundrad själv.

Man är nog inte helt ute och seglar om man drar slutsatsen att förfallet inom vård, skola och omsorg mm speglar hela folkets moraliska förfall. Det är inte mycket kvar av det ”folkhem” som ansvarsfulla politiker började bygga för två generationer sedan. Själv har jag svårt att tro att vår civilisation inte är nära sin undergång. Den är förstås nära när samhället blir sådant att det inte är värt att försvara.

Tisdagen den 24 februari 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: