lördag 14 februari 2015

USA skenar mot sin och kanske människans undergång

.
Den amerikanska livsstilen går hårt åt jordens resurser. Hittills har man varit i tron, eller kunnat intala sig, att klimatförändringarna kommer att slå mot tredje världen, men inte så mycket mot USA och den övriga industrialiserade världen. Därför har intresset för att förändra sin livsstil var minst sagt svalt.

Under senare år har det blivit allt tydligare att klimatförändringarna inte kommer att begränsa sig till tredje världen. Även utan klimatförändringarna är dock USA illa ute. Praktiskt taget varenda odlingsbar kvadratmeter är konstbevattnad i USA. Det blir många kvadratmeter. Man tar mycket mer vatten från sina grundvattenreserver än vad som rinner till. Faktum är att grundvattenreserverna sjunker i rasande takt och i viktiga jordbruksområden tvingas odlarna gå över till mindre lönsamma grödor, som behöver mindre vatten. Och det här gäller redan utan klimatförändringar.

Enligt DN som skrev om detta igår plågas USA:s folkrikaste stat, tillika ett viktigt jordbruksdistrikt, Kalifornien, av svår torka för tredje året i rad. Enligt en ny större studie beräknas risken för att sydvästra USA och Mellanvästern ska drabbas av 35-årig torka som så stor som 80%. Inga goda nyheter för ett land som snart har uttömt sina grundvattenreserver. Det är torka av episka dimensioner, sådan som utrotat tidigare civilisationer.

USA är visserligen ett högindustrialiserat samhälle men det gör inte landet osårbart för vattenbrist. Varken jordbruks-, industri- eller krigsmaskiner går att äta eller dricka. Hittills, och i accelererande takt, har de amerikanska psykopaterna låtit sin krigsindustri ödelägga land efter land, mestadels för att stjäla deras olja, sekundärt för att dilla i amerikanerna att man är i krig, måste försvara sig, och att det enorma försvaret verkligen behövs. Därmed inte sagt att det går att försörja USA med jordbruksprodukter på samma sätt. Få människor kommer att odla livsmedel om det innebär att amerikanerna kommer att plundra dem på deras mat. Kanske kommer man att kunna köpa mat, precis som olja idag, för bullshitpengar. Men man ska nog inte känna sig övertygade om det. Om vatten inte finns i landet, och odling därför inte kan bedrivas, innebär det en oerhörd logistisk utmaning bara att transportera nyttigheterna till USA. Och då måste de ju finnas någonstans. Idag är USA stor exportör av jordbruksprodukter och världens befolkning växer. Det tyder inte på att det kommer att bli lätt att ersätta USA:s jordbruksproduktion.

Amerikanerna har byggt upp en mäktig, men tyvärr väldigt korrumperad och kriminell stat, i vilken människorna redan idag lever i en sorts informellt inbördeskrig. Det har utvecklats till en populär umgängesform att mörda varandra. Mord i skolor som för ett decennium sedan var en chockerande undantagshändelse är idag vardagsmat, till och med massmord. Men den amerikanska staten är så mäktig att ingen rår på den. Ingen annan än amerikanerna själva. Det har länge varit tydligt att den amerikanska staten blivit självförstörande. Att vi till den långa raden av stater ödelagda av amerikanska psykopater även kommer att få lägga till USA självt. Det har bara inte varit så lätt att säga när. Det nya är att det går så mycket fortare än vi haft anledning att förmoda.

En annan sak som blir allt tydligare är att den pågående processen som kommer att leda till USA:s undergång inte kommer att gå att stoppa. När vattnet tar slut upphör förutsättningarna att upprätthålla en civilisation i den form vi känner den. Det vi möjligen kan fråga oss, förmodligen utan att det finns något svar, är vad det innebär för resten av världen, när en civilisation som har utrustat sig med så mycket domedagsvapen går under.

Södertälje lördagen den 14 februari 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: