söndag 1 februari 2015

Krishantering eller krisskapande?

.
Nog är det konstigt.

I Svenska statens verksamhet finns det inte pengar till att sköta sitt arbete.

Men sedan när man har misskött det tillräckligt länge, när man köper ”krishantering” för att lura befolkningen att man ändå sköter sitt jobb, då är inte staten varken fattig eller sjuk.

Det är Trafikverket som utmärker sig idag, men det kan vara vem som helst av dilletanterna imorgon.

Och köper man bara tillräckligt med krishantering kommer man aldrig att kunna utföra sitt arbete.

Södertälje söndagen den 1 februari 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: