tisdag 10 februari 2015

Telefonerna gick varma på måndag

.


När nyheten letade sig in över landet om hur politiker, förtroendevalda, journalister, redaktörer, domare, justitieråd, åklagare och annat kriminellt slödder fått hjälp av banken HSBC att gömma pengar som inte går att visa upp, gick telefonerna varma.

Längst i mörkläggningssträvandena gick nog TV4 som verkligen hade jobbat med sitt reportage om Stasi-räden mot SD-riksdagsmän, med husrannsakningar i riksdagshuset och allt. Det var nog ett sådant där reportage som man har i lådorna ”för en regnig dag”, som en engelsman kanske skulle uttrycka det. Något att döda farliga nyheter med. Det säger säkert något om vilka namn som fanns på listan att just TV4 drog på så intensivt.

Andra media var betydligt beskedligare. Några slätade över med en fotbollsspelare som ställföreträdande fifflare. Det vet ju alla att för mobben får idrottsmän skurka sig hur mycket som helst. De har ju ”förtjänat” sina miljoner och kan därför inte förväntas betala skatt som andra. Åter andra förklarade att det är ”direktörer” eller ”miljonärer” som hade fått hjälp att gömma pengarna. Det var ju också bra. Om det var miljonärer så var det ju inte den offentliga sektorns mutkolvar och förskingrare.

Efter hand som nätverket använde sina telefoner blev maffians räd mot SD i allt fler media huvudnyheten för dagen. I Indien där Olof Palme och Bofors mutade sig fram en gång i tiden, medan svenska regeringen hemligstämplade bevisen, gjorde man en annan journalistisk bedömning. Där publicerade man alla namn på HSBC-listan som hade indisk anknytning.

Jag tror att det stämmer dåligt med de flesta svenskars illusioner. Sverige och svenska media är med andra ord inte mindre korrumperade än sina indiska motsvarigheter. Vi har numera svårt att klara oss i den internationella konkurrensen, utom i ett eller två avseenden: korruption och rättsröta.

Södertälje tisdagen den 10 februari 2015
Mikael Styrman
.

6 kommentarer:

Anonym sa...


Skönt att höra att Sverige fortfarande håller världsklass på
fler områden än att ta emot och försörja flest invandrare
i världen sett till tidigare befintlig befolkning!
Jag hörde för övrigt idag att FN återigen riktat skarp
kritik mot svenska staten för hur de hanterar Samernas
rättigheter som urbefolkning. Samerna har absolut min fulla
sympati i denna fråga. Dock undrar jag nu när FN ska rikta
kritik mot svenska staten för att den marginaliserar sin övriga
ursprungsbefolkning i syfte att positivt särbehandla
och utan motprestation försörja personer av annan etnisk
och kulturell härkomst än svensk. Jag anser självklart att
Samer, Kurder, Muslimska kulturer i största allmänhet ska
ha alla de rättigheter som tillfaller en etnisk homogen folkgrupp,
men således anser jag mig som svensk med ha dessa rättigheter
gentemot den så kallade Svenska Staten (då Islamska staten (IS)
sannolikt förfogar över större militära maktmedel och ungefär
samma psykopattäthet i sin ledning gissningsvis, har denna
för stunden mer trovärdighet i mina ögon, speciellt då den
faktiskt tar tillvara de intressen den säger sig representera.
Jag föreslår således att eftersom svenska staten egentligen
representerar tjuvar och kriminella skall den hädan efter
benämnas Kriminella psykopaters nation!)
/ fänrik Stål

Anonym sa...

Läste en EU-undersökning för ett tag sedan om korruptionen i Europa och där låg Sverige 15% högre än genomsnittet i EU. Detta är inget man ville kännas vid i Sverige, som vanligt slog ifrån sig alla anklagelser. Likadant med doping, Sverige är tydligen navet i dopinghanteringen i EU men envist hävdar man från idrottsledare osv att i Sverige dopar man sig inte...angående det antågande VM i doping i Falun.

Benny

Mikael Styrman sa...

Till fänrik Stål:

Sverige borde i avvaktan på sanering anpassa sin flagga till verkliga förhållanden. Så förse därför Sveriges flagga med Jolly Roger i centrum eller sosserosen med "hakkorset" som jag gjorde en gång. Problemet med sosserosen är att det här inte begränsar sig till nationalsocialdemokratin. Det breder ut sig över de övriga också. Därför passar nog Jolly Roger bättre

Mikael Styrman sa...

Till Benny:

Problemet med sådana där undersökningar är att de saknar faktaunderlag. Det finns inga mätbara resultat. Därför presenterar man något förskönat som man möjligen tror att folk kan svälja. Verkligheten är mycket värre, särskilt i Sverige, eftersom hyckleriet är värre i Sverige och vi saknar korruptionsbekämpning.

Anonym sa...Svar till herr Styrman angående förslag på ny flagga.

Ja den till verkligheten anpassade sosserosen med hakkors
har sin talande symbolik till trots ändå nu i mångt och mycket
spelat ut sin roll eftersom alla partier utom SD och V
driver samma politik om än under lite olika förklädnad.
Amerikansk filmindustri har dock romantiserat sjöröveri och
Jolly Roger så till den grad att detta skulle ge intryck av
en stat ledd av harmlösa pajasar om än med piratambitioner.
Mitt eget förslag är att eftersom kristendom och kristen kultur
enligt etablissemanget inte längre är att anse som något
svenskt särdrag finns ingen anledning att ha flaggans kors förskjutet
som nu likt det kristna korset, utan ett kors
med mittpunkt mitt på flaggan är således bättre så ingen muslim
blir provocerad. (Inte för jag tror de bryr sig, jag vill bara visa
min kompromissvilja som god kristen). Men vidare så skall varje
korrumperad myndighet på flaggan symboliseras av en SS dödskalle
inklusive de korslagda benknotorna. Nästan som Jolly Roger alltså,
men att varje myndighet får sin egen. Korrumperade statligt ägda
företag skall även de ha var sin SS skalle, men då i rött, medan
myndigheterna får svarta skallar.
Vartefter upprensning/lagföring sker av de skyldiga och
de aktuella myndigheterna och företagen så kan sedan flaggan årligen
revideras och ett antal skallar tas bort eller läggas till.
På så vis kommunicerar vi även med vår omvärld hurvida vi är
ett attraktivt land att ha som affärspartner eller på annat vis
vara i kontakt med.
/ fänrik Stål

Mikael Styrman sa...

Det där går att spinna vidare på. Det går säkert att finna en variant på den svenska flaggan som är lättare att känna igen sig i än den nuvarande...