söndag 15 februari 2015

De som inte bryr sig om öppenhet skriver i Dagens Nyheter

.
Ibland när man läser Dagens Nyheter måste man titta efter på sid 1 om det verkligen är DN man läser. Det gränsar ibland till satir i så hög grad att man inte kan vara säker på att det inte är Grönköpings Veckoblad eller något liknande.

Idag till exempel finns på sidan 10 två stora artiklar med rubrikerna ”Feg attack mot det öppna samhället” respektive ”De som hatar öppenhet får aldrig diktera villkoren”. När man vet hur DN fungerar som de svenska hemlighållarnas och mörkermännens högborg så kan man inte låta bli att undra över om man haft roliga timman på redaktionen. Det går helt enkelt inte att veta om artiklarna är skrivna på blodigt allvar, av någon utan självinsikt, eller om någon överdrivit innehållet i en beordrad och fräck artikel, intill och över det groteskas gräns.

Men eftersom DN numera tycks vilja vara en ”det öppna samhällets försvarare” så finns det saker som DN kan göra för att även visa det i aktiv handling - inte bara låta det vara till intet förpliktigande ordbajs.

Det är allom bekant, att USA, eller intressen med amerikansk anknytning, infiltrerar och undergräver de flesta nationers demokrati eller statsskick. Bidrag ges till snart sagt varje politiskt intresse. Ofta även till diametralt motstående intressen. Att Sverige medverkat i denna undergrävande och odemokratiska verksamhet har vi helt nyligen kunnat läsa om i våra media. På amerikansk order har vår Quisling-regering blandat sig i den inhemska demokratiska processen i forna sovjetländer genom att ge bidrag i hundramiljonerkronorsklassen till politiska aktörer. Som om det skulle vara ett svenskt intresse….

Eftersom det förekommer överallt annanstans förekommer det naturligtvis även i Sverige. Vi kan lugnt utgå i från att våra politiska partier mutas av amerikanska intressen. Kanske till och med alla partier. Vi vet ju hur nationalsocialdemokratin alltid borstat ryggen åt finans- och industriintressen som borstat nationalsocialdemokratins rygg. Ett av de skamligaste exemplen var när varvet lades ned och SAAB byggde en bidragsfinansierad bilfabrik i Malmö. Då var inte SAAB ens i närheten av att kunna sälja ens hälften av de bilar man kunde producera i Trollhättan. Efter två år lades fabriken som aldrig borde ha byggts ned.

Och moderaterna, inte minst under Fredrik Reinfeldts tid, har ivrigt levererat lagändringar och utförsäljningar skräddarsydda för att otillbörlig gynna dem som mutat lagstiftaren eller beslutaren, till priset av vårdens förfall, exempelvis  apoteken, sjukhus, skolor, vårdinrättningar osv.

Om nu DN verkligen vill vara det öppna samhällets försvarare kan DN lämpligen granska hur de politiska partierna och politikerna låter sig mutas och hur det skadar såväl den demokratiska processen som den ekonomiska utvecklingen som vår nationella säkerhet.

Jag hoppas att våra självgoda korrumperade nollor som låtsas vara journalister och redaktörer på DN kan ta sig upp ur sin korrumperade stia och granska den svenska politiska korruptionen innan vårt vanligtvis fridsamma land förvandlas till en krigsskådeplats av de krigshetsande galningarna i Nato och deras handgångna politiker. Öppna de politiska partiernas räkenskaper. Publicera namnen på de svenska politiker och tjänstemän som gömmer mutpengar i skatteparadis.

Det är en sak, damer och damer, på den korrumperade svenska journalistikens högborg, Dagens Nyheter, att orda om det öppna samhället. Det är något helt annat att verkligen försvara det, eller snarare återupprätta det.

Södertälje söndagen den 15 februari 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: