tisdag 27 januari 2015

Det värsta med förintelsen

.
Det värsta med förintelsen är inte det stora antalet plundrade, förföljda, plågade och dödade människor. Det kommer nog inte ens tvåa. Stalin och hans underhuggare plågade och mördade många gånger fler.

Det värsta är nog de bestialiska fullkomligt motbjudande former under vilka det skedde.

Men som god tvåa kommer de många människor, grannar, vänner, arbetskamrater och landsmän som hjälpte nazisterna för att de ville judar och andra illa, var avundsjuka, ville ha deras förmögenhet, hem, företag, inflytande eller annat. Och det handlar inte bara om tyskar. De fanns överallt. I alla Europas länder.

Det är en sak att man som enskild individ hade svårt att agera mot en tysk stat som hade förvandlats till en förbrytarorganisation. För den skull var man inte tvungen att hjälpa till.

Bekvämt för alla dessa smygnazister att kunna skylla allt på de ”synliga” nazisterna när det var de själva som var de riktiga nazisterna.

Jag har inte för avsikt att försvara Hitler. Men det är faktiskt så, att Hitler inte skapade nazismen. Den fanns redan bland befolkningen. Han organiserade och kanaliserade den. Nazist-äcklen finns ibland oss nu också - kamouflerade till samhällets stöttepelare. Jag vet.

Mer om detta en annan gång.

Södertälje tisdagen den 27 januari 2015
Mikael Styrman
.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Sverige och Svensk politiker och industri var en av dom största profitörer/stöd i det som kriget och jude utrotningen handlade om.
Jag som Norsk vet hur man behandlade norrmän i Sverige som ville vidare till England och tågen med norska judar transiterade genom hela Sverige till just det gasning i Europa...

Att sen peka på och rättfärdiga Sveriges handlande med att man i Budapest räddade så och så många judar är efterkonstruktion.
Fronten med ryska trupper fans redan i Budapest sent hösten 1944 så snarare så handlar det om något annat....
Sverige borde i första hand göra upp med sin lögnaktiga historia och hur landet blev rikt efter kriget.Hyckleri att idag spela sorgsen och peka ut Hitler :Öppna arkiven så folk får veta om lögnerna,,

Anonym sa...

Hej Mikael

det värsta med förintelsen är att det är en saga. Läs på kaosbalagan.wordpress.com.

Hälsningar
Mikael

Mikael Styrman sa...

Jag har inte sett uppgiften tidigare att norska judar transporterades genom Sverige till gaskamrarna. Men jag skulle inte bli särskilt förvånad om det stämmer.

Budapest kan mycket väl, som Du skriver, handla om ”något annat”. Det är nog mer troligt än den förklaring vi fått oss till livs.

Sen är det förstås både äcklande och löjeväckande hur den svenska nomenklaturan skyndade sig att göra avbön i krigsslutet med de vita bussarna och hur svenskarna sedan har betett sig som om Folke Bernadotte vann kriget och befriade alla judar. Det är verkligen helt skamlöst.

Mikael Styrman sa...

Nej, förintelsen var ingen saga.

Man kan undra - jag gör det i alla fall - varför den uppgiften tycks höras så mycket oftare och så mycket högljuddare numera? Beror det på att antisemitismen är så djupt rotad och att nu, när det börjar ha gått så långt tid att det blir svårare att avvisa sådana påståenden, är det lättare att försvara den åsikten?

Debattera den måste man ju få. Och det står var och en fritt att bilda sig en egen uppfattning. Jag tror inte på det här svamlet som dyker upp då och då att man ska förbjuda vissa uppfattningar. Det är absolut kontraproduktivt.

En annan sak som kan spela roll är att nationer, regeringar, säkerhetstjänster, media i så hög grad sprider propaganda och genomför eller underblåser false flag operationer. Det blir allt svårare att veta vad man kan tro på när våra företrädare notoriskt ljuger som hästar travar.

Ytterligare en delförklaring kan vara att åsikten sprids av krigshetsarna i provokativt syfte. Om man lever och berikar sig på att människor mördar och lemlästar varandra väger nog en sådan lögn ganska lätt i den moraliska vågskålen.

Ännu en sak vet jag som komplicerar bilden. Alla som strök med i Auschwitz och andra förintelseläger var inte där oförtjänt. Det fanns en del som var där mycket välförtjänt. I det sammanhanget är det motiverat att tala om den offentliga lögnen. Den påbjuder nämligen att alla som strök med per definition var goda människor som drabbades oförskyllt. Det rättfärdigar inte förintelsen. Det är mer en kuriosa-anmärkning att om man säger detta, som alla vet eller förstår att är riktigt, blir man genast utpekad för att vara antisemit.

Mikael Styrman sa...

Just det - öppna arkiven!

Anonym sa...


Själva begreppet koncentrationsläger är från början ett brittiskt
påfund som i stor skala började tillämpas mot "fientlig"
civilbefolkning under boerkriget kring sekelskiftet 1900.
Förvisso ingick då inte massavrättningar eller att försöka
dölja verksamheten med krematorier i industriell skala, men
svält och infektionssjukdomar som för undernärda lätt blir
dödliga farsoter decimerade i dessa läger effektivt boerbefolkningen.
(För det som genom bristfällig undervisning i den svenska skolan
ej känner till vad Boer är för folkslag så handlade det alltså om
kolonisatörer /emigranter från nuvarande Nederländerna som
etablerat en begynnande statsbildning paralelt med britternas
koloni i Sydafrika) Kort och gott en europeiskt imperiebyggande
stormakt som satte andra vita europer i dödsläger då imperiebyggandet
riskerade ett bakslag. (Givetvis hade det inte varit ett dugg bättre
om färgad urbefolkning satts i läger, men tidsandan och den då rådande
uppfattningen om vilka som hade människovärde eller ej hade gjort
det mer begripligt ur ett moraliskt perspektiv, om än ej försvarbart
med vår tids insikter kring människors lika värde).
Nåväl, historien visar oss alltså att då psykopatledda terrorstater
kan profitera på att producera död och lidande är alla i vart fall
lika värdelösa, det handlar bara om vems ideologi som för stunden
defenierar vem som skall dö och vem som skall tjäna på detta.
Men givetvis har förintelsen ägt rum! Hur stor andel kommunister,
romer, vanliga kriminella, homosexuella, och såklart även judar
som fått sätta livet till känns dock som en öppen fråga, men
romer, kriminella, och homosexuella har ju inte något direkt
inflytande över världsekonomin och ej heller en egen kärnvapenbeväpnad terrorstat, så att de som sitter på finansiella
tillgångar och ett ansenligt antal atombomber också kan utropa
sig till störst offer var väl kanske inte så svårt att lista ut.
/ fänrik Stål


Anonym sa...

Hur man än grubblar på händelserna under åren 1935-1945 och vad som hände så fattas det VAD VAR DET ENORMA UTLÖSANDE HATET i DÅVARANDE SAMHÄLLET NÄR MOT ALLA DOM SOM samlades in,transporterades o sen GASADES???
SJ skulle aldrig klara den logistiken ens idag!

Så hur gick det till egentligen att fixa detta rent logistisk mitt under brinnande krig!!??

ÄR verkligen det vi matas med riktigt varför får man aldrig höra andra historien dvs. parten??

Måste finnas många i Sverige som kan den andra sidan av historien...eller är det hemligstämplat??PÅ 10000 ÅR?

Anonym sa...

Mikael, visserligen var Stalin en enorm skurk men mycket tyder på att antalet som satt i Gulag är betydligt överdrivet. Det var Stalins tvångskollektivisering av jordbruket och den snabba industrialiseringen som Stalin genomförde med brutala metoder som kostade flest liv. Sen var ju alla som satt i Gulag knappast politiska fångar utan många var vanliga brottslingar som nog förtjänat att hamna där. Å andra sidan hade inte Stalin så brutalt genomfört industrialiseringen i Sovjet hade Hitler snabbt vunnit kriget i öst.

Benny

Mikael Styrman sa...

Svar till Anonym:

Första världskriget lämnade efter sig ett enormt lidande och svåra umbäranden. Flera års meningslöst krig, döda och lemlästade anförvanter, svält, arbetslöshet och fattigdom. För Tyskland även frånträdande av stora delar av riket, industrin samt ålagda att erlägga betungande krigsskadestånd. Rättsväsendet i upplösning. Samtidigt slog armodet selektivt. Det fanns de som hade det bra också vilket gav gott underlag för att rida på avundsjuka och missunnsamhet hos de breda massorna.

Om det sedan är någonting historien lär oss så är det att man aldrig kan överskatta ondskan, hänsynslösheten och dårskapen hos enfaldiga människor som uppträder i flock. Särskilt inte om de anförs av en psykopat som förstår att utnyttja dessa drivkrafter.

Hur lyckades de? Jag gör samma reflektion när jag ser på vad de hann bygga under några år, medan de ockuperade nästan hela Europa och utkämpade krig på flera fronter. SJ skulle, som Du påpekar aldrig klara det. Men tyskarna är välorganiserade, kvalitetsinriktade och ansvarsfulla. Det är otroligt vad de kan åstadkomma när de sätter den sidan till. Se bara på 1900-talets historia. Två gånger slagna i grunden, den senare med nästan hela landet ödelagt. Ändå har man till slutet av seklet byggt upp sitt land och kört om alla andra.

Du kan lugnt utgå från att allt som har med Sverige och nazismen att göra är hemligstämplat, i den mån det inte kunnat förstöras.

Att vi aldrig får höra andra parten beror på att den ”inte finns”. Den gömde sig bland befolkningen när tyskarna förlorade kriget. Det beror på skam och skräck. De som var förmögna att känna skam, vilket var långt ifrån alla, kände säkert plågsam skam när de förstod vad de hade gjort - mot judar och andra, mot det egna landet, släkt och vänner osv.

Alla, även de som inte kunde skämmas påverkades av skräcken, eller rädsla om man så vill. Under kriget deltog många i mobben av karriäristiska eller egennyttiga skäl. Andra deltog av rädsla. Det är samma dynamik som i vilken mobbarliga som helst. Om jag mobbar, eller deltar på mobbande sidan, blir jag inte mobbad själv.

Efter kriget var många så traumatiserade att de var oförmögna att ens tänka i termer av hämnd. Hur skulle det ens vara möjligt att hämnas sådan ofattbar grymhet? Men alla var inte lika traumatiserade och en del var mycket hämndorienterade. Därför gick alla från den ”andra sidan” och gömde sig för resten av livet. För att inte bli behandlade som de själva hade behandlat andra.

Mikael Styrman sa...

Svar till Benny:

Säkert fanns det sådana som hade gjort sig förtjänta att hamna i Gulag. Men förmodligen var få av dem lika svåra brottslingar som de som förpassade dem till Gulag.

Att uttala sig om hur många som plågades och strök med på grund av kollektiviseringen och/eller Gulag är naturligtvis vanskligt. Det är förmodligen så stora mängder att siffrorna förlorar sin betydelse.

Sett i den historiska backspegeln krävdes det förmodligen en hänsynslös tyrann för att hantera en annan hänsynslös tyrann. Jag är medveten om förhållandet, men det är inte okomplicerat att tillerkänna en mördare och terrorist någon erkänsla för sin hänsynslöshet. Ändå är det förmodligen så, att utan Stalins hänsynslöshet skulle vi alla, de som skulle vara i livet, börja och sluta dagen med att skrika Sieg Heil. På kvällen skulle vi se en Hollywoodfilm som glorifierade Hitler och bekräftade vänskapen mellan USA:s och Tysklands folk.

Anonym sa...

Ja, ibland förundras man av tillfälligheternas spel när två så grymma diktatorer som Stalin och Hitler samtidigt har makten i respektive länder. Sen när man studerar historien närmare framförallt Tysklands efter första världskriget så är det knappast förvånande att en figur som Hitler dyker upp. Dessvärre gjorde ju tyskarna och de judiska bankirerna sig själv en otjänst då de av allt att döma såg till att Lenin tog makten från de socialdemokrater som avsatte Tsaren. Fast från de judiska bankirernas synvinkel var det nog en bra affär till slut då man tjänade grova pengar på de europeiska krigen.

Benny

Mikael Styrman sa...

Svar till Benny:

Det är en ödets nyck, men inte unikt. Historien bjuder på många, nästan enviger, mellan makthungriga ledare, men också motsatsen, sådana som inte mött tillräckligt motstånd och blivit väldigt dominerande i sin tid.

Men hade inte Stalin varit så hade det nog inte blivit någon landstigning i Europa. Snarare i England.

Om demokratier ska samexistera i fred måste alla respektera varandra. Kommer det in en Hitler bland demokratierna blir det som att släppa in en räv i en hönsgård. Det är ju bara att studera hur Chamberlain, Daladier och Beneš klarade sig med Hitler 1938.

Resonemanget kan även tillämpas på det som återstår av vårt rättsväsende.

Jag är inte bekväm med termen ”judiska bankirer”.
Det är en rasistisk term som leder fel.
Jag förstår vad Du menar, men för mig är det inte fel att vara både judisk och bankir.
Men det är ett problem om någon är bankir och psykopat.
Det är en inte helt ovanlig kombination. Nästan praxis.
Den är lika illa vare sig vare sig psykopatbankiren är jude, arab, kines, neger eller vit.
Därför föredrar jag termen psykopatbankirer som bättre beskriver problemet.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.