fredag 30 januari 2015

Socialdemokrater och Nazister med samma aptit på livets goda

.
Handelsbanks- och Industrivärdensfärens vräkiga mutjakter med övriga bankdirektörer, landshövdingar och exempelvis Anders Sundström som stående gäster, påminner starkt om den tyska nazistiska nomenklaturans fester och jakter på 1930- och 1940-talen, under vilka man gemensamt kunde glädja sig åt stöldgodset, rövat från människor man skickat till gaskamrarna. Det var inte möjligt att få nazistkoryféerna åtalade och dömda i det nazistiska Tyskland. Men idag råder det naturligtvis inget tvivel om att de var grova brottslingar som ett degenererat rättsväsende inte kunde hantera.

Det lär väl inte vara lättare att döma Anders Sundström för mutbrott i Sverige än det var att döma Herman Göring i det nazistiska Tyskland. Det var ju exempelvis omöjligt att döma den grovt kriminella fackpampen och landshövdingen Sigvard Marjasin.

Södertälje fredagen den 30 januari 2015
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Anonym sa...


Nu tycker jag ändå herr Styrman var lite hård mot Göring genom
att jämföra honom med Anders Sundström & CO.
Herman Göring var trots allt var framgångsrik stridsflygare under första världskriget
och sedan verksam inom den civila luftfarten under mellankrigstiden. Hur det gick sedan med morfinberoende och
allmän dekadens vet vi dock alltför väl, men:
Ingen av de i blogginlägget uppräknade sossepamparna har mig
veterligen gjort något som helst ärorikt, för någon annan än
de själva berikande, eller över huvud taget något mer i sin
livsgärning än att vara genomkorrumperade sossepolitruker
som rimligen inte ens en mor objektivt kan ha något positivt
att säga om. Göring må ha lämnat jordelivet som en korrumperad
massmördare med mycket blod på händerna, men han var ej detta
från början. Sossepolitrukerna är å andra sidan likt partielit
i exempelvis Nordkorea onda och korrupta från vaggan till graven,
och deras anhängare kan som herr Styrman tidigare i blogginlägg
påpekat inte avprogrammeras med hjälp av idag kända metoder.
Av detta skäl känner jag alltså mer sympati för Göring än de
han jämförs med i inlägget även om jag till fullo sympatiserar
med det budskap herr Styrman vill framföra med blogginlägget.
/ fänrik Stål

Mikael Styrman sa...

Fänrik Stål har nog en poäng där. Göring var naturligtvis en hänsynslös och oempatisk skurk. Men han var naturligtvis tidigare i livet betydligt mer dugande än exempelvis Sundström och Marjasin, som ju förmodligen bara delar de dåliga egenskaperna med honom.