tisdag 20 januari 2015

Fel spår i jihadistfrågan

.
På amerikansk begäran försöker europeiska politiker springa benen av sig, för att hindra desillusionerade invandrar- och flyktingungdomar med muslimsk bakgrund, utsatta för religiös indoktrinering, från att resa till Mellanöstern och där delta i krig och övergrepp, under religiös täckmantel.

Mot detta kan flera allvarliga invändningar anföras:

Det är inte Europas politikers sak att städa för att USA inte lyckas hålla kontroll över sina många och för världssamfundet oftast skadliga false flag-operationer.

Om inte Europas stater ska förvandlas till rena fasciststater angår det inte nationalstaterna vart dess medborgare väljer att åka. Varken Mellanöstern, eller något av dess länder, är rimligt att förbjuda någon att åka till. Särskilt inte som många av medborgarna är bördiga därifrån och har släkt, gravplatser och andra bindningar till platserna. Med icke-medborgare må det vara lite annorlunda, om de aspirerar på att få eller behålla uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Att lägga sig i, eller försöka hindra någon från att åka till Mellanöstern, innebär att inta en ställning som är väldigt lätt för jihadistvärvare att nyttja till att utmåla (det nya?) hemlandet som en motståndare. Det kan förmodligen tidigarelägga och förstärka tendenser till radikalisering. Det kan leda till att jihadistverksamheten inleds i Sverige, vilket möjligen är den dolda avsikten med USA:s begäran.

Försöker man hindra någon från att resa blir följden att resan sker i hemlighet, under sådana former att den blir svår att följa, dokumentera eller verifiera och därmed blir den förment preventiva åtgärden istället kontraproduktiv.

Däremot bör man så långt möjligt, med hänsyn till de bevissvårigheter som säkert kommer att finnas i många fall, ställa återvändande jihadistkrigare inför internationell domstol för brott mot mänskligheten om de ägnat sig åt terror, mord, kidnappning, våldtäkter, ödeläggelse osv. Om möjligt bör de dömas i samma land som brotten begåtts. I många fall kan säkert inresa i landet nekas, uppehållstillstånd dras in samt deras medborgarskap tas ifrån dem. Ett problem kan möjligen finnas med att hitta ett land som vill ta emot dem.

Åtminstone med ”vuxna” är frågan enkel. Staten ska inte vara någon dadda som skyddar dem från att ta ansvar för sina egna handlingar.

Det pågår en märklig debatt i Sverige just nu. Bland annat Mona Sahlin och en del centerkommunalpolitiker i Örebro föreslår att återvändande jihadistkrigare, efter att ha mördat, våldtagit och terroriserat, ska tas emot med terapi och förtur till arbete - en belöning således. Man kan möjligen ta det till intäkt för att vi kan vara på väg in i en framtid med en för Sverige ny form av radikalisering. En som tar sikte på minskad tolerans med samvetslösa idioter och parasiter som försörjer sig som skadegörande politiker utan moralisk kompass.

Södertälje tisdagen den 20 januari 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: